Depreme Dayanıklı Yapı İnşa Etmek İçin Yönergeler

Deprem, altındaki kayaların hareket etmesiyle tetiklenen, dünyanın beklenmedik bir şekilde hızlı bir şekilde sallanmasıdır. Zemin, tüm yönlerde yoğun titreşimlere maruz kalır ve yapılar üzerinde mal ve can kaybına neden olan atalet kuvvetlerine neden olur.

Can kayıplarından doğrudan depremler sorumlu değildir, ancak hassas yapıların yıkılmasından sorumludur. Bu nedenle, özellikle depreme duyarlı bölgelerde depreme dayanıklı yapıların nasıl geliştirileceğini anlamak, depremlerin etkisini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Küçük Binaların Deprem Dayanımını Artırmak İçin Yönergeler

Küçük yapıların depreme dayanıklılığı yer seçimi, bina planlaması ve yapım sürecinde aşağıda açıklanan güvenlik önlemleri alınarak artırılabilir:

1. Yer Seçimi

Yapı aşağıdakilerin üzerine/etrafına inşa edilmemelidir:

 1. Güvenli olmayan setlerin yakınında
 2. Farklı kot yüksekliklerine sahip eğimli zemin
 3. Selden etkilenen yerler
 4. Bazı kısımlarda kaya ve bazı bölgelerde toprak gibi belirgin zemin dayanımı az olan bölgelerde

2. Yapı Planlaması

Simetrik düzenler, simetrik olmayan düzenlere kıyasla çok daha güvenlidir. Bu nedenle yerleşim L, E, H, T şeklinde değil, kare veya dikdörtgen şeklinde olmalıdır. Dikdörtgen şeklindeki düzenin uzunluğu genişliğin iki katından fazla olmamalıdır.

Binanın kare şekli düzeni.
Binaların L şeklinde düzeni.

3. Temeller

Temel genişliği tek katlı yapılarda 700 mm’den, çok katlı yapılarda 950 mm’den az olmamalıdır. Yapı derinliği yumuşak zemin için 1,0 m’den, kayalık zemin için 0,45 m’den az olmamalıdır.

Yapının temeli atılmadan önce hendekteki tüm gevşek malzemeler ve su uzaklaştırılmalı, istenen seviyede sıkıştırma yapılmalıdır. Temel atıldıktan sonra, temeli uygun şekilde doldurun ve dolgu toprağı sıkıştırın.

Temel toprağının doldurulması ve sıkıştırılması.

4. Duvarcılık

4.1 Taş duvar olması durumunda

 1. Her taşı en geniş yüzüne düz olarak yerleştirin.
 2. Duvarın iç ve dış yüzleri ile iç içe geçmeyi garanti etmek için duvarın kalınlığına kadar uzun taşlar koyun.
 3. Mümkün olan en az harçla küçük taş parçaları kullanarak boşlukları doldurun.
 4. Taş herhangi bir yuvarlak yüz içermemelidir; sadece köşeli yüzlere sahip olmalıdır.
 5. Geçiş taşları en az 600 ila 750 mm dikey aralığında kullanılmalıdır .
Read Also -  Zemin İyileştirme Yöntemleri

4.2 Tuğla duvar olması durumunda

 1. Keskin kenarlı düzgün yanmış tuğlalar kullanılmalıdır.
 2. En sağlam bağın yapılabilmesi için tuğlalar oyukları yukarı gelecek şekilde işaretlenerek yerleştirilmelidir.

4.3 Beton blok durumunda:

 1. Beton bloklar, mükemmel bir yapışma elde etmek için pürüzlü yüzler yukarı ve aşağı bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
 2. Blokların mukavemeti yeterince iyi olmalıdır.
 3. Döşemeden önce alt ve önde gelen yüzleri fırçalayın.

Kalınlığı 450 mm’den fazla olan duvarlardan kaçınılmalı, duvar uzunlukları 6 m ile sınırlandırılmalıdır. Çapraz duvarlar, duvarcılığı daha güçlü hale getirir. Ana duvarlar boyunca bölme duvarları inşa etmek çok daha iyidir ve iki duvar birbirine bağlanmalıdır.

5. Pencere ve Kapı Açıklıkları

 1. Birbirine yakın çok sayıda pencere ve kapı bulunan duvarlar erken çöker.
 2. Pencereler aynı seviyede tutulmalıdır.
 3. Duvardaki tüm açıklıkların toplam genişliği, duvar uzunluğunun üçte birini geçmemelidir.
 4. Kapılar duvarın sonuna yerleştirilmemelidir. Enine duvardan en az 400 ila 500 mm mesafede sağlanmalıdır.
 5. İki açıklık arasındaki net genişlik 600 mm’den az olmamalıdır.

6. Çatı

 1. Açıklığı 6 m’den fazla olan eğimli çatı sistemlerinde mertek yerine makas kullanılmalıdır.
 2. Beşgen duvarların erken yıkıldığı düşünülürse, dört taraflı eğimli çatı sistemine sahip yapılar, iki taraflı eğimli çatı sistemine sahip yapılara göre daha güçlüdür.

Teras projeksiyonlarını 0,9 – 1 m ile sınırlayın. Daha büyük projeksiyonlar için, depreme dayanıklı binalarda destekleri için daima kolon ve kirişler kullanın.

Kirişler ve kolonlarla desteklenen çıkıntılar.

7. Beton ve Harç

 1. Beton ve harç hazırlamak için nehir kumu kullanılmalıdır; kumdaki çakıl miktarı %1’in altında sınırlandırılmalıdır.
 2. Silt içeriği tamamen kaldırılmalıdır.
 3. İri agregaların boyutu 30 mm’nin altında sınırlandırılmalıdır.
 4. Köşeli ve iyi derecelenmiş agregalar kullanılmalıdır.
 5. Agregalar su ve çimento ile karıştırılmadan önce kuru olmalıdır.

8. Güçlendirme

Güçlendirme, bir binanın tüm elemanlarının entegre bir sistem olarak işlev göreceği şekilde bir yapı hazırlamayı ifade eder. Normalde bir yapının güvenliğini sağlamak için en uygun maliyetli ve en hızlı yöntemdir. Aşağıdakiler, güçlendirmedeki yaklaşımlardan birkaçıdır:

 1. Çatı makasını braketlerle duvarlara sabitleyin.
 2. Kafeslerin aşıkları ve alt kiriş elemanları çaprazlarla bağlanmalıdır.
 3. Kalkan duvara eğimli kuşak yerleştirilerek kalkan duvarın mukavemeti arttırılmalıdır.
 4. Binaların köşeleri deprem kuşakları ile güçlendirilmelidir.
 5. Döşeme kirişleri köşebentlerle duvarlara sabitlenmelidir.
 6. Her katın bağlantı kapasitesini artırmak için düşey güçlendirme sağlanmalıdır.
 7. Duvarların düşey eğilmesinden kaynaklanan çekme gerilimini azaltmak için binanın tüm (iç ve dış) köşelerinde düşey donatı sağlanmalıdır.
 8. Duvar açıklıklarını takviye ile kaplayın.
Read Also -  İzolasyon Derzi Nedir?

Yorum yapın