Kiralık araması için 1 sonuç bulundu Aramayı Kaydet

Filtreleme Sonucu
FİLTREYİ TEMİZLE

Aranacak Kelime

Fiyat Aralığı

Isıtma Tipi

Krediye Uygunluk

Takaslı

İlan Tarihi

Kimden

Kiralık Bina

Kiralık bina ararken ve bulduktan sonra işlemlerini tamamlarken bu sürecin zorlu olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu zorlu süreci atlatmanın en iyi yolu ise iyi bir araştırma ve iyi bir bilgiden geçer. Günümüz koşullarına bakıldığı zaman ev kiralama ve devamı niteliğinde olan işlemler oldukça zorlu bir iştir. Üstelik bunlara ev kirasını, evin cephesini, kira kontratı, iç dizayn ve boya badana işleri eklendiğinde durum giderek daha zor bir hale gelmektedir. Bu durum ise kiracıları oldukça korkutmak da ve kiralık bina seçiminde iki kez düşünmeye zorlamaktadır. Seçimi yapacak kiracıların kendilerine belli bir yol haritası çizmeleri gerekmektedir.

Sahibinden Kiralık Bina

Sahibinden Kiralık Bina İçin Bir Rota Belirlenmesi Gerekir: Her kişi en uygun fiyatta ve standartlara en uygun olan bir bina ister. Bunun için ilk öncelik kiracının kafasında ihtiyaçlarını ve bütçesini belirlemesi gerekmektedir. Bu yüzden seçimde evin konumu, depreme dayanıklılığı ve fiyatı kiralayarak kişinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıda olması gerekmektedir.

İyi Bir Araştırma Yapılması Gerekir: Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte sahibinden kiralık bina bulmak ve bu binayı kiralamak oldukça kolaylaşmıştır. Teknolojinin gelişmesi kiralama işlemlerinde çok yararlı hizmet sunarken aynı zamanda negatif hizmetleri de beraberinde getirebilmektedir. Örneğin; bir binayı internet üzerinden incelerken çok geniş gibi görünen bir yapı gerçekten oldukça ufak olabilmektedir. Bu yüzden İnternet üzerinden seçimi yaparken aynı zamanda gerçek hayatta da o binayı incelemek de fayda vardır.

Kiralık Bina İlanları

Birçok insan bulunduğu evin kira kontratı olduğu halde ev değiştirmek zorunda kalabilmektedir. Kira kontratı ev sahibinin de evi kiralayan kişinin haklarının korunması bakımından oldukça önemlidir. Eğer kira kontratının tarihi son bulmuş ise kira sözleşmesi yenilenmediği takdirde kontratın geçerliliği bitmiş sayılmaktadır. Tarihi geçen sözleşmeler hiçbir koşul gerektirmeden iptal durumundadır. Kiracının belli başlı sebepler sonucunda kiralık bina ilanları sözleşmesini feshi etme hakkı bulunmaktadır. Bu Fesih sebeplerinden ilki ev sahibinin kiracının güvenliğini ve rahatına engelleyici durumlardır. Ev sahibi ise kiracının kontrat da yazan kira bedelini belirtilen tarihte ödememesi veya ek süre dâhilinde ise yerine getirmemesi durumunda sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Kiracının kiralık bina ilanları sahibine kasten ağır bir zarar vermesi durumunda yine ev sahibinin kira sözleşmesini feshetme hakkına sahip olduğu bilinmelidir.

Acil Kiralık Bina

Acil kiralık daire ile kiracının vefatı halinde yasal mirasçılar ıra sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Bu sebepler göz önüne alındığında her iki tarafında haksız yere mağdur edilmesi durumunda 2002 yılında konulan Türk Borçlar Kanuna göre mağduriyetlerinin giderilmesi ve güvenliklerinin korunması sağlanmıştır. Belirsiz süre kira Kontratında ise kiracının her zaman olmak koşuluyla ev sahibinin ise kira başlangıcından on süresiyle feshetme hakkı bulunmaktadır. Bunların dışında acil kiralık bina sahibinin ve kiralayan kişi arasında herhangi bir zorluğu yaptırım süreci var ise kira sözleşmesi her iki tarafın rızası olmaksızın dava yoluyla da sonlandırabilmektedir. Daha önce belirtilen tarihi bitmeden ev sahibinin rızası olmadan kira sözleşmesini feshetmesi durumunda kira sözleşmesinin bitim tarihine kadar olan ödemeleri yapmak durumundadır. Aynı şekilde ev sahibi kira sözleşmesinin tarihi bitene kadar kiralayan kişinin rızası olmadan kira sözleşmesini tek taraflı bitirme hakkına sahip değildir. Eğer mülk sahibinin geçerli bir nedeni yok isem kiracı belirtilen koşulda belirtilen tarihe kadar ev içerisinde oturmaya devam edebilir.

Kiralık Bina Fiyatları

Kiralık bina fiyatları seçiminde dairelerin incelenmesi günaşırı ve farklı saatlerde yapılmalıdır. Bu incelemenin yapılması binanın güneş ışığı almasını öğrenmek bakımından oldukça faydalıdır. Seçimde yalnızca benim içerisinin değil aynı zamanda çevrenin de kiralayacaksınız bina üzerinde oldukça etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden yapının incelemesi sırasında çevre koşullarının da dikkate almakta fayda vardır. Kiralamak istediğiniz binanın ev sahibi yahut emlakçısı ile detaylı bir konuşma içerisine girerek binayı tanımalısınız. İnceleme sırasında bina içerisinde tadilat gerektiren bir durum olup olmadığına önceden dikkat edilmelidir.

Kontratı Gözden Kaçırmamak gerekir: kiralık bina fiyatları seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da kiralama sırasında bina için kira kontratı yapmaktır. Birçok ev sahibi kira kontratını geçiştirerek kira kontratından kaçabilmektedirler. Gibi durumlarda bina sahibine ısrarla kira kontratının yapılması istendiği dile getirilmelidir. Bu kontrat sizi ve ev sahibine olası mağduriyetlere karşı korumaktadır.

Ev Sahibinin Kiracıya Yükümlülükleri Nelerdir?

Ev sahibinin bina arayan kiracılarına karşı belli başlı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Sigorta ve vergi gibi kiracı kullanımına dahil edilmeyen ödemeleri ev sahibinin ödemesi gerekmektedir.
 • Kiracının ev sahibi nedeniyle herhangi bir sebepten dolayı zarar görmesi karşılığında ev sahibinin oluşan zararı karşılaması gerekmektedir.
 • Kiracının kira ücretini geç ödemesi karşılığında herhangi bir ceza işlemi yapılamaz.
 • Borçlar kanununa bakıldığında ev sahibinin kiracıya karşı belli başlı birçok yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kiracının Ev Sahibine Karşı Yükümlülükleri Nelerdir?

Yukarıda bahsedildiği üzere ev sahibinin kiracıya belli başlı yükümlülükleri olduğu kadar kiracının da ev sahibine belli başlı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler Borçlar kanununa göre aşağıdaki gibidir.

 • Kiracının ev sahibine karşı ilk görevi bina bedelini ödemesidir.
 • Kira bedeli kira kontratında belirtildiği tarihte veya tarih belirtilmemiş ise her ayın onunda ödenmesi gerekmektedir.
 • Kiralayan kişi bina üzerinde herhangi bir değişiklik sırasında ev sahibinden yazılı izin almakla yükümlüdür.
 • Kiralayan kişi bina üzerinde herhangi bir zararı karşılamak zorundadır. Evi kiraladığı sırasında evin durumunu taşındığı sırada da gözetmelidir.

Kontratta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Kira kontratları önemsiz gibi görünse de İleride ev sahibi ve kiracı arasında yaşanabilecek her türlü sorunu ve mağduriyete ortadan kaldıran bir belgedir. Bu belgeyi imzalayacak olan kiracının dikkat etmesi gereken belli başlı hususlar vardır. Bu hususlara dikkat edildiği takdirde ileride yaşanabilecek her türlü sorunun önüne geçilebilmektedir. Bu hususlar şöyle sıralanabilir;

 • Kira kontratının imzalanması sırasında ilk dikkat edilmesi gereken nokta ev sahibinin imzalayacağı alanın mal sahibinin gerçekten o kişi olduğundan emin olmak gerekmektedir. Eğer bina sahibi imzalayan kişi o değilse yasal vekil olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Yasal vekilliğin geçerli olup olmadığı ise vekâletname incelenerek anlaşılabilmektedir.
 • Kira kontratı yaparken belgede yer alan adres bilgilerinin bina yapısına uygun olup olmadığını doğru adres olup olmadığı dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Adres bilgisinin yanlış olması ileride doğabilecek her türlü sıkıntıyı beraberinde getirebilmektedir.
 • Kontratta kiraladığınız binanın herhangi geçmiş dönem borcu bulunuyor ise Bu borcun size ait olmadığını belirten bir madde eklenmesi gerekmektedir. Bazı kiracılar bu hususu dikkate almayarak eski su, elektrik ve doğalgaz borçları ile karşılaşabilmektedir.
 • Binanın ödenmesi gereken bedelin hangi tarihte hangi oranla arttırılacak kira kontratında yer almalıdır. Bu sayede keyfi camların önüne geçilerek ileride oluşabilecek olası sorunların önüne geçilebilir.
 • Kira bedelinin hangi banka aracılığıyla hangi tarihler arasında ödeme yapılacağını kira kontratında belirleyerek planlı bir ödeme şekli yapılmalıdır.
 • Ev sahibinin depozito istemesi karşılığında hangi şartlar altında kesinti yapılacağı yine hangi şartlar altında iadesi yapılacağı belirtilmelidir. Bunların dışında aynı zamanda depozito miktarının belirtilmesi kiralayan kişinin teminatın sağlaması bakımından oldukça önemli bir detaydır.