Emlak Satış Sözleşmesi Örneği

Emlak satış sözleşmesi, bir emlak malının satışı için taraflar arasında yapılan sözleşmedir. Bu sözleşmede, satıcının malı satma yükümlülüğü ve alıcının malı satın alma yükümlülüğü yer alır. Türkiye’de emlak satış sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 713. maddesi uyarınca düzenlenir. Bu maddeye göre, emlak satış sözleşmesi, yazılı olarak yapılmalıdır.

Örnek bir emlak satış sözleşmesi aşağıda verilmiştir:

EMLAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Satıcı: [Satıcının adı, soyadı ve adresi] Alıcı: [Alıcının adı, soyadı ve adresi]

Konu: [Satışa konu olan taşınmazın niteliği, konumu ve tapu bilgileri]

MADDE 1 – SATIŞ KONUSU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE TANIMI

[Satışa konu olan taşınmazın nitelikleri ve özellikleri belirtilir. Bu kısımda taşınmazın konumu, tapu bilgileri, alanı, ada ve parsel numarası, nitelikleri ve ayrıntıları yer alır.]

MADDE 2 – SATIŞ BEDELİ

Satıcı, Alıcı’ya, taşınmazın tamamı için [Satış bedeli rakam ve yazı ile belirtilir] Türk Lirası bedel karşılığında taşınmazın satışını kabul etmiştir.

MADDE 3 – SATIŞIN GERÇEKLEŞMESİ

Taşınmaz, Alıcı tarafından, bu sözleşmenin imzalanması tarihinde, tamamı ödenerek teslim alınacaktır. Satış bedeli, taşınmazın teslimi sırasında, Alıcı tarafından nakit olarak ödenecektir.

MADDE 4 – BEDELİN ÖDENMESİ

Alıcı, taşınmazın teslimi sırasında, satış bedelini nakit olarak ödeyecektir.

MADDE 5 – TAPU İŞLEMLERİ

Satıcı, taşınmazın tapuda devrinin gerçekleşmesi için gerekli tüm işlemleri yapacak ve Alıcı’ya teslim edecektir. Alıcı, taşınmazın tapu devir işlemlerinde, gerekli tüm belgeleri temin etmekle yükümlüdür.

MADDE 6 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

Alıcı, sözleşmeden cayma hakkına sahip değildir. Sözleşmenin feshi halinde, Satıcı’nın uğradığı zararların tazmini Alıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (veya sözleşmenin imzalandığı yer) Mahkemeleri yetkilidir.

Read Also -  Evinizi Depreme Dayanıklı Yapın: İnşaat Uzmanlığı

MADDE 8 – GENEL HÜKÜMLER

İşbu sözleşme, Taraflar arasında yapılan anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve başka hiçbir belge ile değiştirilemez. Taraflar, bu sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak hareket edeceklerdir.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme, Taraflarca imzalandıktan sonra yürürlüğe girer ve imzalandığı tarihte sona erer.

MADDE 10 – EKLER

İşbu sözleşmeye ek olarak, Tarafların anlaşmaları halinde ek belgeler düzenlenebilir ve bu belgeler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası sayılır.

İşbu sözleşme, Taraflar arasında imzalandığı tarihte yürürlüğe girmekte ve Tarafların belirlediği süre boyunca geçerli olmaktadır. Sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak tarafların taahhütlerini yerine getirmesi sonucu satış işlemi gerçekleşir.

Sözleşmenin bir nüshası, her iki Tarafça da imzalanarak tanzim edilmiştir.

Satıcı: [Satıcının imzası] Alıcı: [Alıcının imzası]

Emlak Satış Sözleşmesinde Neler Gereklidir ?

Satış sözleşmesi, gayrimenkul alım satım işlemlerinde tarafların haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen önemli bir belgedir. Bu nedenle, satış işleminin her aşamasında doğru bir şekilde hazırlanması ve imzalanması büyük önem taşır.

Satış sözleşmesinde yer alması gereken temel unsurlar şunlardır:

  • Tarafların kimlik bilgileri: Satıcı ve alıcının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi gibi bilgilerin belirtilmesi gerekir.
  • Taşınmazın nitelikleri: Satışa konu olan taşınmazın adresi, nitelikleri, kat irtifakı veya kat mülkiyeti durumu, yüzölçümü, tapu bilgileri gibi detaylar belirtilmelidir.
  • Fiyat ve ödeme koşulları: Satış fiyatı, peşinat tutarı, taksitlendirme yapılacaksa taksitlerin miktarı, taksitlendirme süresi, ödeme şekli gibi konuların belirtilmesi gerekmektedir.
  • Satışın koşulları: Satışın teslim tarihi, taşınmazın durumu, taşınmazın temizlenmesi, boşaltılması, teslimatı gibi konuların belirtilmesi gerekmektedir.
  • Taahhütler ve teminatlar: Tarafların taahhütleri, taşınmazda mevcut olan borçların ödenmesi, kredi kullanılması durumunda ipotek teminatı gibi konuların belirtilmesi gerekmektedir.
  • Cezai Şartlar: Sözleşmenin ihlali durumunda uygulanacak cezai şartların belirtilmesi gerekmektedir.
Read Also -  Orta Gelirli Konut Projesi Hakkında Merak Edilenler ve Cevapları

Bu unsurların yanı sıra, sözleşmede yer alması gereken diğer hususlar da tarafların ihtiyaçlarına ve işlem detaylarına göre değişiklik gösterebilir.

Örnek bir emlak satış sözleşmesi örneği yukarıda verilmiştir. Ancak, her alım-satım işlemi farklı olabileceği için, bir avukat veya noter tarafından hazırlanan örnek sözleşmelerin incelenmesi, işlem detaylarına göre düzenlenmesi ve tarafların haklarının korunmasını sağlamak açısından büyük önem taşır.

Yorum yapın