Maketten Konut Satışında Kritik Düzenleme

Maketten Konut Satışında Kritik Düzenleme

Maketten konut satışında yeni düzenleme yapıldı. Buna göre tüketici sözleşme tarihinden itibaren hiçbir gerekçe göstermeden 24 ay içinde sözleşmeden dönebilecek. Tüketici sözleşmeden cayma karşılığı yüzde 8’e varan tazminat ödeyecek…

Olağanüstü Hal Kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararname Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 


Bu kapsamda maketten konut satışına da yeni bir düzenleme getirildi.  Buna göre tüketici sözleşme tarihinden itibaren 24 ay içinde hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilecek. 

Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 ay için sözleşme bedelinin yüzde 2’sine, 3 ile 6 ay arası için yüzde 4’üne, 6 ile 12 ay arası için yüzde 6’sına ve 12 ile 24  ay arası için de yüzde 8’ine kadar tazminat isteyebilecek. 

Daha önce satıcı tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda sözleşme bedelinin yüzde 2’si kadar tazminat ödüyordu. 

İLGİLİ MADDENİN TAM METNİ

MADDE 8 – 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “doksan gün” ibaresi “yüzseksen gün” şeklinde değiştirilmiştir.


“(1) Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren yirmidört aya kadar  tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, altı ila oniki ay arası için yüzde altısına ve oniki ila yirmidört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.”

 

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..