Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Tarihi Gelişimi, Tanım ve Amaçları Nelerdir?

Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Tarihi Gelişimi, Tanım ve Amaçları Nelerdir?

Yerleşik hayatın ön plana çıktığı günümüz koşullarında insanlar herhangi bir sınırlama gereği olmadan çağımızın sorunlarına iyi bir şekilde çözüm önerileri sunmaktadır. Özellikle kentleşeme ile beraber dağınık yerleşimlerin ve kentleşmeye geçiş sürecinin ön plana çıktığı görülmektedir. Sağlıklı kentleşme için tercih edilecek olan bir süreç arazi ve arsa tanımı ile beraber gelmektedir. 3194 sayılı imar kanunu ile beraber 18. Madde de yer alan ilgili yönetmeliklerle beraber uygulama konusunda arazi ve arsa düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir.

 

Çalışmanın amacı nedir?

 

3914 sayılı imar kanunu ile beraber 18 madde de yer alan yönetmelikler dahilinde insanlara bilgi verilmesi, imar faaliyetlerinin bilgi verilmiş olması, imar uygulama yönetmeliği ile ilgili araçların, uygulamaların, karşı karşıya olunacak sorunların, çözümler ve öneriler ile ilgili gerekli incelemelerin gerçekleştirilmesi çalışmanın amaç ve kapsamları içerisinde yer almaktadır.

 

Arsave Arazi düzenlemesinin tarihi gelişimi, tanım ve amaçları nelerdir?

 

Arsa ve arazi düzenlemesinin tarihi gelişimi;

 

Hamur kuralı, tarla kuralı, çap kuralı gibi isimler zaman içinde bu sistemlere verilmiş ve kent ya da bilim alanında pek çok batı ülkesinin ilgili mevzuatları incelenerek arazi ve arsaların gerekli düzenlemeleri ele alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler Almanya’nın Frankfurt ilçesinde yer alan Belediye başkanı addikes yasası ile beraber pek çok kuram beraberinde gelmiştir.

 

Arsa nedir?

 

Arsa, toprak alan ya da boş bir arazi kavramları üzerine kurulmuş olan yeryüzünde bir parça olarak nitelendirilebilmektedir. Kasaba, köy ya da kent sınırları içeriğinde yer alan topraklar ile ilgili olarak parçalardan meydana gelen birimlere arsa deriz. İmar durumuna göre tarla ya da konut arsası, ticari arsa gibi yerler de arsa olarak nitelendirilebilmektedir. Mülkiyet yoluyla yapılmakta olan tasarruflar sonucunda elde edilen arsalar Türk Medeni Kanunu'na göre arazi kapsamında incelenmektedir. Arsalar imarlı ya da imarsız olması durumuna göre başta iki farklı ana grup içinde incelenmektedir. Bir yatırımcı temel olarak imarlı bir arsa tercih etmesi durumunda çok daha iyi sonuçlar elde edebilmekte ve iyi bir yatırım aracı olarak görebilmektedir.

 

Arazi nedir?

 

Arsa türleri bakımından sınırları belli olan ve bir tapu kütüğünde kayıtlı olan yer ya da toprak parçası olarak görülüyor olsa da imarsız olan yer arsa sıfatında anılmamakta arazi olarak nitelendirilmektedir. Lakin ifraz görmüş olan yerler için arsa sıfatı kazandığı bilinir ve genellikler arazi ile arsa sözcükleri halk arasında epey karıştırılır.


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..