Devre Mülk Nedir?

Devre Mülk Nedir?

İnsanlar yaşadıkları hayat içerisinde nasıl ihtiyaçları gereği olarak çalışmaya zaman ayırdıkları gibi aynı şekilde yoğun iş temposundan kurtulmak ve belirli bir süre sakin yaşam sürme adına tatile çıkma ihtiyacını hissederler. Ülkemizde insanların büyük bir kısmı tatil için güney sahillerini tercih etseler de bu yörenin dışında kış aylarında kaplıca, ihtiyaç gereği olarak sağlık vb. gereksinimlere göre tatil yörelerini de seçmektedirler. Her yıl düzenli olarak tatil yapmak için kendine zaman ayıran birey ve aileler genellikle devre mülk adı verilen konutları tercih ederken, düzenli olarak tatile çıkamayan kişiler ise hotel, otel ve pansiyonları tercih etmektedirler. Hotellere nazaran düzenli bir tatil için her zaman avantajlı olan devre mülk konutları daha detaylı inceleyelim.
Devre Mülk:
Ülkemizde henüz yeni bir kavram olan devre mülk, bir kişinin talep ettiği tarihler arasında 15 gün veya daha az bir zaman aralığında ömür boyu ortaklaşa kullanabileceği konuta ortak olma hakkıdır. Diğer tatil mekânlarına nazaran özel olarak genellikle site mantığı ile oluşturulmuş olan devre mülkler satın alınarak her yıl aynı tarihlerde tatil yapmak için kullanılan mekânlardır. Satın alan kişiler bu mekânları talep ettikleri tarihlerde kullandıkları gibi aynı zamanda satabilir hatta kiralama imkânına dahi sahiptirler.
Devre Mülk Kullanma Süresi

Hazır olarak inşa edilen bu mekânların kullanım süreleri yapılan projeye göre yılın 7, 10 ve 15 günlük zaman aralığında tapulu olarak satın alınmaktadır. Bireysel olarak devre mülk sahibi olan bir kişi dilediği zaman devre mülkü satabilir, kiraya verebilir, devredebilir hatta vefat durumlarında miras olarak bile arkadan gelenlere bırakabilmektedir.

Devre Mülk Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
İnsanlar hayatları boyunca kıt kanat olarak biriktirmiş olduğu paralar ile herhangi bir konut satın almaya çalışırken dikkat etmesi gereken birçok husus olduğu gibi aynı zamanda devre mülk gibi diğer sistemlere nazaran biraz karışık bir mantığa sahip olan ürünleri satın alırken dikkatli olması gerekmektedir. Buna göre devre mülk sahibi olmak isteyenlerin dikkat etmesi gerektiği hususlar;
-       Bireyler tarafından satın alınmak istenen devre mülk hakkının pay, devre sayısı ve süresi yıl bazında eşit olarak belirlenebilir.
-       Devre mülklerin satışı ancak konutun kat irtifakı, kat mülkiyeti veya müstakil olarak yapılmış olan mekânlarda geçerlidir.
-       Satın alım işleminden sonra devre mülk sahipleri tapu siciline kayıt edilmelidir.
-       Devre MülkDevre mülk sisteminde satın alınan ürünler satılabilir, devredilebilir ve mirasçılara bırakılabilir.
-       Devre mülk konutların en güzel yönü istenildiği zaman başkalarına bırakıldığı gibi kiralama işlemine de tabi tutulabilir.
-       Satın alınacak olan devre mülklerin en fazla 15 günlük periyotlarda kullanılabilecek olmasına dikkat edilmelidir.
-       Devre mülklerin kullanımına bağıl olarak ortak kullanılan bölümlerin dönem süresine bağlı olarak kullanan kişilerce sorumlu tutulması, devre mülklerin kullanımına bağlı olarak bakım gerektiren bölümlerin ise mülk sahipleri tarafından üstlenerek yapılmasına dair sözleşme ve tapu kütüğünün beyanlarında belirtilmesi gerekmektedir.
-       Düzenlenecek olan tapu senedinde belirtilmesi gereken hususlardan biri de mülkün ana taşınmazı mal, bağımsız bölümler ve müstakil yapıların tapu kütüklerine devre mülk hakkının kurulduğu belirtilmelidir.
-       Devre mülkü satın almış olan bireyler konutun ortak kullanım alanlarını ve konutu almış olduğu süre bazında kullanma hakkına sahip olduğunu bilmesi gerekmektedir.
-       Devre mülk sistemine dâhil olmuş bireyler mülk üzerinde bulunan hakkını kendilerine belirtilen sürede kullandıktan sonra kullanım hakkına sahip olan kişiye devretmek ile hükümlüdür.
-       Satılan alınan devre mülk üzerindeki hakka sahip olan kişilerin borç ve alacak durumlarında meydana gelen herhangi bir olumsuzluklarda imzalanan sözleşmeye veya yönetim planında bulunan mevzuata göre hareket etmesi gerekmektedir. Aksi halde hak arayışı için Türk Medeni Kanunu ve ilgili kanun hükümlerini uygulaması gerekmektedir.
-       Devre mülk sistemini kullanan bireyler kendilerine tanınmış olan süre zarfında mülkü boşaltmadıkları takdirde bulunduğu bölgedeki en büyük mülk amirinin emri ile herhangi bir bilgiyi ulaştırmak zorunda kalmadan zabıtalar tarafından anında boşaltılmaktadır.
-          Mülk üzerindeki diğer anlaşmazlıklar ile ilgili olarak adli yargı bölgesinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından sorunların çözümlenmesine yönelik karar talep edilebilir


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..