İskan Almak İçin Yapılması Gerekenler

İskan Almak İçin Yapılması Gerekenler

İskân belgesi konut ve inşaat işi ile uğraşan kişilerin haricinde tapu almaya çalışan kişilerinde sıklıkla karşılaştıkları ve rastladıkları bir belge türüdür. İskân ruhsatı inşa edilen yapının tam anlamıyla projeye ve prosedürlere uygun olarak yapıldığını gösteren bir izin belgesi yerine geçer ve bu belge olmadan konut sahipleri asla kat mülkiyetini elde edemezler. Peki, iskân almak için gerekli belgeler nelerdir biraz daha yakından inceleyelim

• İskân ruhsatı talebini belirten dilekçe,

• Tapu kaydı bilgileri,

• Vergi dairesinden ilişki kesme belgesi,

• Dış kanal belgesi,

• Telekom onay belgesi,

• Proje müellifleri raporu,

• Yapı denetim kuruluşunun raporu,

• Yapının her cephesinden çekilmiş fotoğrafları,

• Emlak ve temizlik vergisine dair borcu yoktur yazısı,

• Sosyal sigortalar kurumundan alınmış borcu yoktur yazısı,

• Binada eğer sığınak yeri ayrılmışsa sığınak raporu,

• Detaylı yangın söndürme raporu

Genel geçer olarak kabul görülen iskân ruhsatı için gerekli belgeler yukarıda belirtildiği şekilde sıralanmıştır, bir tanesinin eksil olması veya yanlış olması durumunda talep ettiğiniz izin belgenizi alamazsanız. Tabi bu bahsi geçen evraklar sadece müstakil evlerde veya belirli bir kata kadar olan apartmanlarda geçerlidir, yüksek binalarda veya sitelerde asansör var ise tercih ettiğiniz asansör firmasından iskân almak için gerekli belgeler listesine ek evrakları talep etmelisiniz. O belgelerde aşağıdaki gibidir;

• Asansörün TSE belgesi,

• Garanti belgesi,

• Projesinde çalışan mühendislerin SMM belgeleri,

• Muayene raporu 4 tane

• Muayene fişi,

• Uygulama projeleri

Bu evraklarda asansörlü binalar için öngörülen ve istenilen evraklardır, istenilen bütün evrakların tamamlanmasından sonra kat mülkiyeti hakkına sahip olacak kişilerin veya apartmanın adına inşasını üstlenen müteahhitler başvuruda bulunabilirler. İskân ruhsatına sahip olan yapılar daha öncede belirtildiği gibi tapu işlemlerinde size en çok lazım olacak belgedir aynı zamanda konut için alacağınız elektrik, doğalgaz ve su gibi abonelik gerektiren kurumlarda da geçerli olan bir belgedir.

İskân almak için gerekli belgeler aslında binanın inşası sırasında prosedürlere uyulduğunu ve risk taşımadığını bildirir evrakların toplamıdır. Bütün resmi kurum ve kuruluşlarda geçerli sayılan izin belgesi konut sahibi olmak için çekeceğiniz banka kredisinde bile başvuru sırasında önünüze çıkabilecek bir belgedir. Bu yüzden konut almayı düşünenler ya da inşaat olarak yaptırmayı planlayanlar için uğraşmaları gereken en mühim konu olan iskân ruhsatına dikkatlerini vermeleri gerekir. Çünkü istenilen belgelerin toplanması zaman alabileceği gibi aksaklıkların giderilmesi veya karşılaşılan eksikliklerin çözümlenmesi için fazlaca zaman geçebilir. İnşaat halinde bazı evrakların tamamlanması sorun olabilir bu yüzdende yüklenici firmanız ile her şeyin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamalısınız veya kendiniz yapıyorsanız mutlaka mimari ve mühendis çizimlerine uygun olarak ve belirlenen malzemeleri kullanarak yapılmasına özen gösterin.

 


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..