Kira Artışı Nasıl yapılır?

Kira Artışı Nasıl yapılır?

Kiralık evde yaşamak pek çok kimsenin kaderidir veya bir kısmımız özellikle bunu tercih ederiz. Pekiyi gerek ev sahipleri, gerekse kiracılar bakımından merak edilen konuların başında gelen kira artışı nasıl yapılır sorusunun cevabını biliyor muyuz? Bu konudaki kanuni hak ve yükümlülüklerimize göz atalım.

Kira Artışı Yıllık Yapılır

İster konut, ister ticarethane olsun mülkün kira artışı sözleşmede farklı biçimde belirtilmemişse yıllık olarak yapılır. Bazı kiralama sözleşmelerinde örneğin 5 yıllık peşin ödemeli anlaşmalar yapıldığından artış bu dönemin sonunda tespit edilecektir. Aksi belirlenmediği sürece dönem sonu, bir yıl olan gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde kira artışı normal olarak yılsonunda yapılacaktır. Bu noktada yapı sahipleri kiracılarına her takvim yılının sonunda zam yapılacağı şeklinde bir beyanda bulunabilirler. Yani örneğin yapı Mayıs ayında kiralanmış olsa da, Ocak ayında fiyat artabilir. Bunun sözleşmede mutabakat altına alınması gerekir. Bunun dışındaki sözleşmelerde kiranın başlangıcını takip eden 12. Ayın sonu zam tarihi olacaktır.

Kira Artışı Keyfi Olarak Yapılmaz

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kira artışlarının enflasyon oranında yapılması öngörülmüştür. Yakın zamana kadar konut olarak kullanılan yapılarda memur maaş artışı oranında kira artışı uygulanırken, ticarethanelerde bu oran enflasyona göre belirleniyordu. Yapılan düzenlemeler ışığında bu artış tüm mülkler için ÜFE endeksine başlanmıştır ve kiracı bunun üzerindeki artışları kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu durumda mülk sahibi kiracıya bir baskı uygulayamaz ve tahliye davası reddedilir.

Kira Artışına İtiraz

Konutlarda veya işyerlerinde, mal sahibi tarafından tespit edilen kira artış oranına itiraz etme hakkı elbette mevcuttur. Ancak, kanuna uygun biçimde yapılan artışa yapılacak itirazlar kabul görmeyecektir. Mal sahibinin artış için yaptığı bildirim kabul edilmediği takdirde sözleşmeden doğan yükümlülükler yerine getirilmemiş sayılacak ve kiracı için ivedi tahliye kararı verilebilecektir. Bu nedenle kira artışı için itirazda bulunmadan önce mutlaka kanuni olup olmadığından emin olunuz.

Tarafların Hakları Koruma Altındadır

Türkiye Cumhuriyeti Borçlar Kanunu uyarınca düzenlenen kira artışlarına ilişkin ilişkilerde tarafların hakları kanunen koruma altındadır. Geçmişte yaşanan hak kayıplarının engellenmesi için kanun nezdinde pek çok düzenleme yapılmış ve kanuna uygun davranan tarafın korunması öngörülmüştür. Keyfi olarak kanunun belirlediği standartların üzerinde zam yapmak isteyen mal sahibi de, kanuni artışa itiraz eden kiracı da kanun nazarında hiçbir şart altında haklı sayılmaz.


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..