Kira Gelir Vergisi

Kira Gelir Vergisi

193 sayılı kanuna göre elde bulunan malların kiraya verilerek bundan gelir elde edilmesinden dolayı bu mallar üzerinden mal sahibi vergiye tabi tutulmaktadır. Kanunda yer alan bu maddeye gayrimenkul sermaye iradı denilir. Kira beyannamesi ile mal sahibi irtifak ve intifa hak sahibi olarak kabul görmektedir. 

Kira gelir vergisinde yer alan konular ve haklar kanunda maddeler halinde belirtilmektedir. Kira gelir vergisi ödemek zorunda olan mal sahiplerinin hangi şartlar altında ve ne için vergi ödemek zorunda olduğu 193 sayılı kanunda maddeler halinde açıklanarak yıllık olarak kira gelir vergisi ödemek zorundadır. 

Kira geliri vergisi ödemek zorunda olan hak sahipleri; 

Arazi, bina, maden, taş ocağı, tuzlalar, kum ve çakıl istihsal yerleri mütemmim cüzileri ve teferruatları ile birlikte 
Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilmesi 
Telif hakları 
İşletme imtiyaz hakları 
Motorlu araç tahmil ve tahliye araçları 
Ticari olarak kullanılan her tür bina, araç ve malzemeleri kira gelir vergisi ödemek zorundadır.  

Bir hak sahibi sahip olduğu ev, dükkan ya da aracı kiraya verip kazanç sağlıyor ise kira gelir beyannamesini bildirmek zorundadır ve bu beyanname sonrasında yıllık kira gelir vergisi ödemesi yapmak zorundadır. 

Yıllık olan bu kira beyannameleri içinde bulunulan yılın mart ayında geçmiş yıla ait kira beyannamesini ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır. Her yıl düzenli olarak yayınlanan kira gelir vergisi limiti altında kalan gelir için kira beyannamesi düzenlenmemektedir. Kira beyannamesi limitin altında kalmış ise internet ya da elden vergi ödemesi yapılmaktadır. 

Elden kira gelir vergisi ödemesi yapacak olan vatandaşlar bağlı bulunan vergi dairesinde ödeme gerçekleştirerek dekont almaktadırlar. Vergi dairesine gidemeyecek kadar hasta ya da yaşlı olan kişilerde 444 0 189 numaralı telefonu arayarak adreslerine gelecek olan yetkililere kira beyannamesini verebilir yada ödemeyi makbuzlu şekilde yapabilmektedir. 

İnternet üzerinden kira gelir vergisi ödeyecek olan vatandaşların ise e- devlet sitesinden giriş yaparak kimlik bilgileri doğrultusunda önceden kayıtlı işlemlerinde ödemelerini gerçekleştirebilirler. 

Kira gelir vergisi hesaplamalarından iki çeşit yöntem bulunmaktadır. Gerçek gider yöntemi ve götürü gider yöntemi olarak yapılan hesaplamalar kira beyannamesi yapılırken de verilmektedir. Gerçek gider yöntemi ile yapılan hesaplamada hak sahibi olunan mal üzerine yapılmış olan faturalı harcamalar kayıt altına alınmaktadır. Gerçek gider yönteminde bu fatura belgeler kira bedeli ile hesaplanıp düşürülerek ödenecek olan vergi miktarı çıkarılmaktadır. Götürü gider yöntemi ise herhangi bir fatura ya da belgeye ihtiyaç duyulmadan elde edilen miktardan %25' i hesaplanarak düşülür ve ödenecek vergi tutarı ortaya çıkmaktadır. 

Kira gelir vergisinde her yıl düzenli olarak artış söz konusu olmaktadır. Bunun yanı sıra vergiye tabi olan mal ve hakların üzerinde çeşitli indirimlerde yapılarak buna göre bir vergi ödemesi bulunmaktadır. 

 


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..