Leasing Nedir?

Leasing Nedir?

Ticari hayat ile bir bağlantınız olmasa bile mutlaka duymuş ve merak etmişsinizdir. Acaba leasing nedir? Leasing, ekonomi piyasasında 'finansal kiralama' olarak nitelendirilen bir sistemdir. Bir yatırım malının sahip olma hakkı leasing şirketinde kalarak, belirli bir kira bedeli karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan ikili sözleşmede belirlenen yekûn üzerinden sözleşme vadesi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan yeni nesil bir finansman yöntemidir.

Leasing Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Ülkemizde ve global dünyada giderek daha önem kazanan Leasing yöntemi, bir malın özkaynak yâda ticari kredi kullanarak satın alınması yerine, bir leasing şirketi tarafından satın alınarak, işletmeye veya yatırımcıya kiralanması, kira süresinin sonunda ise bu hizmetten karşılıklı bir kazanç sağlaması esasına dayanır. Bu sistemdeki amaç verimliliğin ve kazanç miktarının yükselmesi ve ihtiyaçların giderilmesidir. Leasing;

Orta vadeli, istikrarlı bir finansman yönetimidir.
Yatırımlar için finansman sağlar, kısıtlı sermayeyi tüketmez.
Karşılıklı kazanç ilkesi doğrultusunda yatırımınız kendisi finanse eder.
Leasing ile temin edilen ekipman teminat olarak değerlendirilebilir.
Finansal kiralama ödemeleri vergi ve teşvik avantajı sağlar.
Muhasebe kayıtlarında, pasif hanesinde borç olarak görünmez.
Sözleşme sonunda ekipman sözleşmede belirlenen bir bedelle kiracıya devredilir.
İflas durumunda leasing aracılığı ile kiralanan meta iflas masası dışında kalır.

Leasing (Finansal Kiralama) Türleri Nelerdir?

Yurtiçi Leasing; Kiralayan ve kiraya veren tarafların aynı ülke içinde olduğu leasing sistemidir. Kiralanan emtia ülke veya ülke dışından temin edilmiş olabilir.

Uluslararası Leasing; Kiralanan emtianın yurtdışında yerleşik bir leasing şirketi tarafından satın alınarak kiralanmasıdır. Leasing şirketi bu sistemde aracılık işlevini görmektedir.

Satışa Yardımcı Leasing; Leasing şirketinin satıcı ve üretici firmalara verdiği bir hizmettir. Satıcı firma, peşin veya vadeli satış önerilerinin yanında leasing şirketinin kiralama opsiyonunu da alternatif olarak müşterisine sunabilir.

Satış ve Geri Kiralama; İşletmelerin nakit ihtiyaçlarında da leasing şirketi devreye girebilir. Bu durumda leasing kuruluşu işletmenin satmak istediği yatırım mallarını kendisi satın alarak karşılığını nakit öder, işletme belirlenen kirayı ödeyerek malını kullanmayı sürdürür.


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..