Nerelerde İmar Planı Yapılabilir?

Nerelerde İmar Planı Yapılabilir?

İmar planı, imar kanunu içerisinde bayındırlık ve iskan bakanlığınca ülke veya bölgede belirli ölçeklerde onaylanmış rapor ile yapılan plandır. Bu plan içerisinde bölgede yapılacak olan konut, sanayi, turizm, ulaşım ve yerleşim alanlarının arazide ölçeklendirilerek yapılması imar planının onayına bağlıdır. Onaylanmamış imar planları hayata geçilmez. Özellikle bayındırlık ve iskan bakanlığından onaylanan planlar devreye geçirilmektedir. Bu aşamada bir çok imar planı gündeme gelir. Çeşitli imar planlarının yapılması ve gerekli yerlere plan içeriğinin sunulması gerekmektedir. 

Bölgede yapılan olan imar planında yerleşim, sosyo ekonomik durum, potansiyel gelişim ve sektörün dağılımına göre imar planı yapılmaktadır. Bu planı devlet planlama teşkilatı kendi bünyesinde yapıp yada yaptırmaktadır. Mevzi imar planı ise mevcut olan imarda yapılmış olan yerleşime ek olarak gelişen nüfusa göre imar planı yenilenmesine denir.  

Tarihi eser, korunması gereken yapıt yada konutlarda korumalı imar planı yapılarak yerleşim yeri ya da gelişen çevre koşulları ile bu yapıtların bakımları yapılıyor ise korumalı imar planı altında yapılmaktadır. 

İmar planları ölçekli şekilde düzenlendiği için artan nüfus ve bölge gelişimi imar yapılarında güncelleme yapılmaktadır. Düzenli olarak yapılan bu imar planları nüfus artışına ve çevre koşullarına göre belirlenmektedir. 

İmar planlarında bazı durumlar yenileme yapılması gerekmektedir. Önceden hazırlanmış imar planlarının değişen yapı ve çevresel faktörler ile imar planında yenileme yapılması gerekli görülen durumlarda revizyon imar planı yapılmaktadır. 

İmar planları genellikle devlet planlama teşkilatı tarafından yenilenebilir ya da yeni imar planı çıkarılmaktadır. İmar planı yapılmayan bölgelerde mutlaka izin alınması ve planlamanın yapılması gerekir. Yerleşim yerlerinde sıkça revize edilen imar planları yeni hali ile güncel tutulmaktadır.  

Bir çok çevresel faktör, sektörel dağılım, nüfus artışı ve bölgede ulaşım koşulları imar planının ölçeklendirilerek yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Harita üzerinde olması gereken tüm imar işlemleri detaylı olarak yer alır. İmar planı daha çok geniş alanlarda çalışmalar yapılmasını kolaylaştırır. Alanın en iyi şekilde değerlendirilerek daha sonra revize edildiğinde herhangi bir sorunun olmaması imar planının doğru yapıldığını gösterir. 


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..