Süresi Sona Ermeden Kira Sözleşmesinin Feshi Mümkün Müdür?

Süresi Sona Ermeden Kira Sözleşmesinin Feshi Mümkün Müdür?

Konut sahibi olan kişilerin konutunu kiraya verirken kiracı ile yapmış olduğu kira sözleşmesi 1 yıllık ya da daha fazla süre için olabilmektedir. Fakat kiracı süresi sona ermeden kira sözleşmesinden vazgeçebilmesi için bazı şartların olması gerekmektedir. 

Kira sözleşmelerinin çoğunda bina ile ilgili hiçbir sorunda kiracı sorumlu değildir. Fakat bina içerisinde olan her türlü işlevler ile kiracı sorumlu olmaktadır. Kiracı konut ya da işyeri kiralarken teslim aldığı tüm bina içi materyalleri teslim aldığı şekilde konut ya da iş yerinden ayrılırken temin etmek zorundadır. Kiracının en büyük sorumluluğu kirasını düzenli bir şekilde ödemesidir. Bunun dışında bina gideri ile ilgili sorun yaşayan ve buna çözüm bulamayan kiracılar kira sözleşmesi sona ermeden kira sözleşmesini feshetme imkanına sahiptir. Ayrıca kiraz sözleşmesi her yıl düzenlendiği var sayılırsa sözleşmeyi feshetme hakkı kira sözleşmesi yenilenmeden 15 gün önce bunu bildirmesi gerekmektedir. Bunun dışında kiracı feshetmek istediği kira sözleşmesinde sözleşmenin bitiş tarihine kadar olan kira bedelini ödemek zorundadır. Bununla beraber sözleşme yenilenmeyecek ise ve sözleşmede yer alan tarihten önce konut ya da iş yerinden çıkmak istediğinde sözleşmede yer alan tarihe kadar kira bedelini mülk sahibine ödemek ile sorumludur. 

Kiraya verilen mülklerde kira sözleşmeleri her iki taraf için de koşullarını koruma görevi görmektedir. Bu sayede her iki tarafta zarar görmeden ticari işlem yapabilmektedirler. Kira sözleşmesi sona ermeden anlaşma feshi isteyen kiracı yerine farklı bir kiracı bulmuş ise ve mülk sahibini mağdur etmeyecek şartları oluşturmuş ise sözleşmenin feshi mülk sahibi insiyatifinde yer almaktadır. Kira sözleşmeleri hem kiracıyı hem de mülk sahibini koruyucu maddeler içermektedir. 

Kiralanan konut ya da iş yerinin çevresel faktörleri ve yapısal bozukluklarının giderilmesi kira sözleşmesinin feshedilmesine engel olabilmektedir. Kiracı tarafından istenilen değişiklikler ya da bina dışı yapılacak olan işlemlerin kiracıya ödetilmesi söz konusu olamayacağından mülk sahipleri bu konuda mülk yöneticileri ile iletişimde olan kişilerdir. Kiracının sözleşme feshi sonrasında depozit miktarını alma hakkı da bulunmaktadır. 


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..