Tapu Masrafları

Tapu Masrafları

Gayrimenkul sahibi olan satıcı kişinin ve alıcı kişinin karşılıklı tapu dairesi ve notere yaptıkları ödemeye tapu masrafları denilmektedir. Her tapunun kendi içinde ayrı harçları ve ödemeleri bulunmaktadır. Tapu masrafları alıcı ve satıcı tarafından ödenerek alım ve satım işleminin gerçekleşmesi sağlanır. 

2017 yılı ile beraber tapu masrafları %20' den ' e düşürülmüştür. 2017 yılı eylül ayına kadar geçerli olan bu düzenleme gelecek yılın mart ayında tekrardan görüşmeye açık hale getirilecektir. Konutların alım satım işlemlerinde ödenecek olan tapu masrafları alıcı ve satıcı tarafından %4 miktarı ödeme gerçekleşmektedir. Eskiden alıcı ve satıcıdan alınan miktar satış tutarının binde 33 şeklinde olup her iki taraf bu miktarı ikiye bölerek ödeme yapmaktaydı. Yeni düzenlemeye göre gayrimenkul alan ya da satan kişi gayrimenkul tutarının binde 20 olan ödemeyi iki taraflı yapmaktadır. 

En çok merak edilen konulardan biri olan tapu masrafları satılacak olan gayrimenkul tutarına bağlı olarak belirlenmektedir. Örneğin 500 bin tl' lik bir gayrimenkulun tapu masrafları toplam olarak 10 bin tl olarak çıkmaktadır. Bu durumda her iki taraf masrafı ikiye bölerek ödemeyi gerçekleştirmektedir. 

Tapu harçları her yıl düzenli olarak devletin öngördüğü şekilde artış almaktadır. Bu durumda her yıl değişen tapu harçları taraflar için farklı fiyatın çıkmasına sebep olmaktadır. Tapu masrafları gayrimenkul sahibi ve alıcısı tarafından ödendiği için bunu gider olarak gösteren alıcı vergi ödemesinde de faydalanabilmektedir. 

Tapu masraflarında yer alan döner sermaye ise 2017 yılında değişiklik göstermiştir. 105 tl olan tapu döner sermaye ödemesi bu yıl 120 tl olmuştur. Bununla birlikte yıl içerisinde tapu harçlarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır. 

Gayrimenkulun satışında ortaya çıkan gelir vergisi 7600 tl altında ise vergiden muaf olma durumu söz konusudur. Bunun yanı sıra vergiden muaf olamayan gayrimenkul alıcısı - %20 arasında her yıl gelir vergisi ödemek zorunda kalmaktadır. Eğer satışı gerçekleşen gayrimenkul beş yıl içerisinde tekrar satışa sunulmuş ise vergiden tekrar muaf olma durumu söz konusudur. 

Tapu masrafları hem alıcı hem de satıcı tarafından anlaşmalı olarak her iki tarafında ödemesi ile kapatılarak satışın gerçekleşmesi sağlanabilir. Bunun yanı sıra bazı durumlarda özellikle yüksek satışı olan gayrimenkullerin tapu masrafları alıcı tarafından ödenerek satışın gerçekleşmesi sağlanabilir. Satıcı bu konuda herhangi bir masraf girmeden gayrimenkul fiyatında düşüş yaparak gayrimenkulu satabilir.  

Tapu masrafları her yıl düzenli olarak devlet tarafından koyulan fiyatlar dahilinde artış göstererek tapu dairelerine bildirilmektedir. Ödeme yapılmadan herhangi bir satış ya da alım işlemi gerçekleştirilememektedir. Gayrimenkul satışlarında yer alan tapu masrafları konut ve iş yerlerini için geçerli olmaktadır. Satışın gerçekleşmesinden sonra konut ya da iş yerinin satış tutarı satıcılara ödenerek tapu devri yapılır. 

 


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..