Uygulama İmar Planı Nedir?

Uygulama İmar Planı Nedir?

İmar kanununa göre imar planları ikiye ayrılmaktadır. Ölçekli olarak ikiye ayrılan imar planları 1/1000 ölçekli ve 1/ 5000 ölçekli imar planlarıdır. Bu imar planları uygulamalı olarak da ayrılmaktadır.  

1/ 1000 uygulama imar planı hali hazırda yapılmış olan imar planlarının detayını gösteren planlardır. Harita üzerinde kadastral durumu işlenmiş ve imar planında yer alan düzenin tüm detaylı bilgileri uygulama planı içerisinde yer alır. İşlenmiş olan kadastral durumu bölgede yer alan yollar, yolların durumu ve yoğunluğu ile ilgili tüm detaylı bilgi de yer almaktadır.  

Bu imar planı arsalarda uygulama imarı çıkmış olarak görülen arazilerdir. Satın alınan bir arsada uygulama imar planının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sorgulama yapılmadan önce uygulamalı imar planının sorgulanması arsa satın alan kişinin imar yapıp yapamayacağı bilgisi edinilir. 

1/ 5000 ölçekli ise 1/ 1000 ölçekli haritalarda yer alan durumun daha detaylı bir şekilde yapılmasıdır. Harita üzerinde yer alan tüm bilgiler ve özellikle arsa üzerindeki imar planı bölge hakkında daha çok bilgi sahip olunmasına yardım eder. İmar planında sorun olan haritalarda sorunun çözülmesi için girişimler yapılabilir. 

İmar planının yapılabilmesi için öncelikle alan ile ilgili temel bir harita çıkarılır. Bölgenin imara uygun olup olmadığı araştırılır. Yapılacak olan imarın bölgeye uygunluğu araştırılır. Plan yapıldıktan sonra tüm veriler analiz edilir. Planda yer alacak olan ana hatlar belirlenerek plan çizilir. Ardından raporlar hazırlanır ve imar izni verecek olan kurul onayına sunulur. 

İmar izni olmayan işlemlerde yapılan tüm çalışmalar acil olarak sonlandırılır ve izin onayı alınana kadar çalışma yapılmaz. Bunun dışında plana uymayan bir çalışma var ise plan tamamen imar haritalarından kaldırılır ve önlemler alınır. Uygulama imar planı özellikle geniş alana sahip arazilerde plansız çalışma yapıldığında durdurulmaktadır. Kurulun onayı olmadan başlayan imar işlemleri durdurulduktan mutlaka imar planına uygun şekilde değerlendirilir ya da bölgeden tamamen kaldırılarak imar planı farklı bir plan için oluşturulur. Uygulama imar planlarında her iki ölçekli harita üzerinde de sorunsuz bir şekilde hazırlanarak kurula sunulmalıdır. 


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..