Eksik Beyan Cezaları Cep Yakıyor

Eksik Beyan Cezaları Cep Yakıyor

Emlak vergisi beyannamelerini eksik verenlere ilişkin son dönemde VUK’a göre birçok cezalar tahakkuk ettirildiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Mükellefler tarafından verilen beyannamelerdeki, taşınmazın arsa payı, brüt alanı, inşaatın sınıfı ve türü, klima, kalorifer ve asansör durumu, kullanım amacı ve inşaatın bitiş tarihi gibi kriterler belediyeler tarafından kontrol ediliyor. Beyannamelerdeki eksik beyan verenler için geçmişe yönelik yüksek borçlar çıkartılıyor” dedi.

Değişikliklerin Bildirilmesi Gerekiyor

Vergi değerini tadil eden sebeplerin, meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, yılın son üç ayı içinde meydana gelmesi halinde ise bildirimlerin üç ay içinde ilgili belediyeye verilmesi gerektiğini belirten Özelmacıklı “Taşınmaza ilaveler yapılması, asansör yada kalorifer tesisleri konulması, arazinin yada taşınmazın kullanış tarzının değiştirilmesi, arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi, arazi ve arsaların ayırma veya birleştirilmesi durumlarında yeniden beyanname verilmesi gerekiyor” dedi.

Beyannameye Dikkat Edilmeli

Beyannamelerin genellikle belediyelerin emlak servisleri tarafından doldurularak mükelleflerin onayının alındığını, mükelleflerin bu beyanları verirken eksik beyanların farkında olmadıklarını belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Taşınmazın gerçekteki brüt alanın, inşaa tarihinin, arsadaki payının ve hatta inşaat sınıfının mükellefler tarafından bilinmesi neredeyse mümkün değil. Çünkü bu bilgiler tapu senedinde bile yer almıyor. Bu bilgiler aslında belediyelerde bulunuyor. Belediyeler tarafından mimari projelerin, yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin taranması ve incelenmesi sonrasında da birçok eksik beyan ortaya çıkıyor. Bu durumda belediyeler geçmiş 5 yıla kadar borçlar çıkartıyorlar. Bu nedenle emlak vergisi bildirimlerinde profesyonel emlak danışmanlarından destek alınması gerekiyor” dedi.

Yeni Binalar Dikkat

Emlak vergisinin Büyükşehirlerde ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulandığını belirten Özelmacıklı “Emlak vergisi rayiç değer üzerinden arsalarda binde 3, konutlarda binde 1 ve işyerlerinde ise binde 2 oranında alınıyor. Lakin Büyükşehir’lerde bu oran 2 katı olarak uygulanıyor. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi ise, arsasının veya arsa payının vergisinden de az olamıyor. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanıyor” dedi.

Emlak Vergisi Nedir?

Emlak vergisi, belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için 1319 sayılı kanuna göre tahsil edilen servete dayalı bir vergidir. Bir gayrimenkulün satın alınması veya intikal etmesi üzerine ilgili belediyeye bildirimle müracaat etmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve 1. taksit tutarı Mayıs, 2. taksit tutarı Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Yeni alınan veya intikal eden bir gayrimenkulün bildirimi alındığı yılı içerisinde emlakın bulunduğu belediyeye verilir. İşlem yıllın son üç ayında gerçekleştiyse üç ay içinde bildirim verilmesi gerekmektedir.


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..