İnşaat’ta İş Gücü Nasıl Etkin Yönetilir?

İnşaat’ta iş gücünün etkin yönetimi, projelerin zamanında ve öngörülen bütçe dahilinde tamamlanmasına yardımcı olur. İnşaat projelerinin yaklaşık üçte ikisinin tahmini bütçe dahilinde devir teslim aşamasına gelemediği ve şantiyedeki işçilik verimsizliklerinin bu konuda önemli rol oynadığı tahmin edilmektedir.

İnşaat iş gücünün maliyetinin, toplam proje maliyetinin yaklaşık %40’ı kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, uygun inşaat iş gücü yönetimi, proje yöneticilerinin projeyi yolunda tutması ve başarılı ve karlı bir inşaat projesine sahip olması için önceliklerinden biri olmalıdır.

Bir proje yöneticisi, bir projenin uygulama aşamasında çok önemli bir rol oynadığı için inşaat işgücünün şirketin en değerli varlığı olduğunu bilmelidir. Başarılı bir iş gücü yönetimi yalnızca üretkenliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanların kendilerini memnun ve değerli hissetmelerini sağlar.

İyi bir işbirliği ve iletişim kurulmadıkça, işçiler motive edilmedikçe, şantiye anlaşmazlıkları doğru bir şekilde çözülmedikçe, işçilerin sağlık ve güvenliği sağlanmadıkça, inşaat iş gücünü etkin bir şekilde yönetmek mümkün olmayabilir. daha iyi iş gücü yönetimini kolaylaştırabilir ve zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlayabilir.  

İnşaat İşçileri Nasıl Etkili Yönetilir?

1. İşbirliği ve İletişim

Genel olarak, çeşitli uzmanlaşmış taşeronlar inşaat işlerinde yer almaktadır. Aralarındaki işbirliği ve iyi iletişim, projenin genel verimliliğini ve etkinliğini önemli ölçüde etkileyecektir.

Farklı çalışan grupları arasında kesintisiz iletişim sağlanırsa, hatalar hızlı ve kolay bir şekilde tespit edilip düzeltilebilir ve sonuç olarak domino etkisi ve bir bütün olarak proje gecikmeleri önlenir.

2. İş Günü Optimizasyonu

Uygun zaman yönetimi, inşaat iş gücünün başarılı bir şekilde yönetilmesinin temel direklerinden biridir. Bazen işçiler işe başlamadan önce uzun süre beklemek zorunda kalırlar, bu da tüm projenin hızını yavaşlatır ve inşaat maliyetini artırır. İyi bir zaman yönetimi sisteminin kurulması çalışanların verimliliğinin artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Saha hazırlığı, gerekli malzemelerin zamanında teslimi, iş günlerinin planlanması ve seyahat süresi, zaman yönetiminde iyileştirme kapsamına giren farklı alanlardır. Zaman çizelgeleri belirleyin ve bunlara bağlı kalın, iş akışını düzenleyin, malzemeleri önceden temin edin, ancak beklenmeyen senaryolar için yer bırakın.

Read Also -  Çimento Fiyatları: Güncel Durum ve Nedenleri - 2023

İşçi barınağı şantiyenin üzerine veya yakınına inşa edilirse, emek verimliliğini büyük ölçüde artırır. İşçiler işe zamanında başlayabilir ve hatta fazladan saatlerce çalışabilirler.

Bazen inşaat malzemeleri gece gelir, böylece şantiyedeki işçiler malzemeleri boşaltabilir, bu da tüm projenin yolunda gitmesine yardımcı olur ve ertesi günkü faaliyetlerin zamanında başlamasını sağlar.

Ayrıca, işçiler özellikle geceleri fazla mesai yapmak konusunda isteksizlerse, proje yöneticisi ek çalışma saatleri vererek onları motive etmelidir. Bu strateji birçok şantiyede kullanılmış ve iyi sonuç vermiştir.

3. Yönetim için Teknolojik Araçların Uygulanması

İnşaat işi, şantiyede çok sayıda işçiyi yönetmenin yanı sıra uzun ve sıkıcı saatler süren idari işler gerektirir. Günlük raporlar, tahminler, faturalandırma ve kod inceleme belgeleri, zamanında tamamlanması gereken çok sayıda belgeye örnektir.

Uygun bilgisayar programlarının kullanılması ve bu belgelerin sayısallaştırılması, muazzam miktarda zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilir, hataları azaltabilir ve maliyetleri azaltabilir.

4. Veri Toplama ve Analizi

İnşaat işgücü verilerinin toplanması ve performans analizi, proje yöneticilerinin üretkenliği iyileştirmesine ve artırmasına yardımcı olacaktır.

5. Çalışmaları Motive Edin

Bir proje yöneticisi inşaat işgücünü motive edebilirse, onlardan en iyi şekilde yararlanabilir ve işgücü de ellerinden gelenin en iyisini sunabilir. Neredeyse tüm durumlarda, işçiler işlerini zamanında yapmamak için kabul edilebilir mazeretler geliştirebilirler. Bu nedenle, onları ara sıra motive etmek, çalışanlardaki en iyiyi ortaya çıkarmak için en iyi strateji olabilir.

İnşaat iş gücünü motive etmenin ilk adımı, işçileri tanımaktır. İnsanların farklı hedefleri, yaşam deneyimleri, ihtiyaçları, inançları, geçmişleri ve beklentileri vardır. Bu nedenle proje yöneticisi , çalışanların kendisiyle aynı şekilde düşünmediğini fark etmelidir.

Örneğin, bazı çalışanlar kişisel gelişim peşindedir; bu nedenle para onlar için en önemli öncelik olacaktır. Bu grup fazladan saatlerce çalışmaya hazır olabilir. Diğerleri arkadaşlarına ve ailelerine değer verir ve onların yanında olmak ister, bu nedenle ek işlerle uğraşmayı tercih etmezler.

Bu nedenle, çalışanların isteklerini anlamak ve işte optimum verimliliği elde etmek için hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak proje yöneticisinin görevidir. Ara sıra, motivasyon işçilerden değil de proje yöneticisinden kaynaklanır. Başka bir deyişle, proje yöneticisi hatalı davranışlar ve yanlış kararlar yoluyla çalışanların motivasyonunu bozabilir. Bu bir kez gerçekleştiğinde, yönetici çalışanları verimli bir şekilde motive edebilir ve onlardan en iyi şekilde yararlanabilir.

Çalışanlar, proje yöneticisinin vizyonu, hedefi ve iş kalitesi için değil, kişisel nedenlerle motive edilebilir. Çalışanlar, kafa karışıklığı, bütünlük, güven eksikliği, hesap verebilirlik ve sonuçların olmadığı durumlarda proje yöneticisinin talimatlarını takip etmeyeceklerdir.

Read Also -  Mastik Nedir?

Bununla birlikte, mutlu ve iyi maaş alan çalışanlar son derece iyi performans gösterecektir. Mutluluk motivasyondan gelir ve emekçiler ilham verici liderlik, açık iletişim ve adım adım rehberlikle motive edilebilir. Bu nedenle, net beklentiler sağlayın ve çalışanınızın ne yapması gerektiğini ve belirli bir zaman çerçevesi içinde neyin başarılması gerektiğini bildiğinden emin olun.

İş gücünü motive etmenin bir başka yolu da düzenli takdir, ödül ve övgü sağlamaktır. İşçiler çabalarının takdir edildiğini ve ödüllendirildiğini bilirlerse, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Son olarak, inşaat işçileri sağlıkları, kişisel hedefleri, gelecekleri ve kişisel gelişimleri ile ilgilenildiğini hissetmelidir.

6. Yerinde Anlaşmazlıkları Yönetin

İnşaat sahası anlaşmazlıkları uygun şekilde yönetilmelidir; aksi takdirde çalışanlar motivasyonlarını kaybedecek, uygun iletişim kaybolacak ve proje sahası kötü durumda olacaktır.

Proje yöneticisi, inşaat personelinin en değerli varlığı olduğunun farkına varmalıdır. Bu nedenle, ulaşılabilir olmalı, konuşması kolay olmalı ve herhangi bir endişesi veya önerisi olan çalışanları aktif olarak dinlemelidir.

Ayrıca proje yöneticisi, ekibin işini doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için yardım ve güvence sağlayarak şantiyedeki stresli durumları dağıtma yeteneğine sahip olmalıdır. Ayrıca, bir proje yöneticisi patrondan çok lider olmalıdır.

Bir lider, personelini eğitir ve onları yeni bilgi ve becerilerle donatırdı. Son olarak, bir proje yöneticisi şantiyedeki ihtilafları çözemezse, iş kesintisi nedeniyle inşaat sözleşmesinde değişiklik yapmak zorunda kalabilir.

7. Nitelikli İşçileri İşe Alın

İnşaat işlerinin gerekli standartlara uyularak yürütülmesini sağlamak için işi düzgün bir şekilde yürütebilecek işçileri işe alın. Nitelikli işçileri işe almak da zamandan ve paradan tasarruf sağlayacaktır.

8. Düşük Performans Sorunlarını Ele Alın

Proje yöneticisi düşük performans sorunlarını mümkün olan en kısa sürede çözmelidir. Çözüme yönelik ilk adım, sorunların nedenini belirlemektir.

Personeliniz, söz konusu işi yürütmek için kaynak eksikliği nedeniyle stresli, fazla çalışmış, motivasyonsuz ve hayal kırıklığına uğramış hissedebilir. Düşük performans sorunlarını ortadan kaldırmak için sorunun nedenini ortadan kaldırın.

9. İşçi Sağlığı

Programlama, işçiler için makul çalışma saatlerini dikkate almalıdır. İşçiler yorgunsa performans düşüklüğü ortaya çıkacaktır. Ayrıca, yeterli dinlenme olmadan fazla çalışmak, bilişsel yeteneklerin ve üretim hızının azalmasına yol açar.

10. İnsan Gücünü Doğru Yönetin

Yeni çalışanlar bir projeye katıldığında, onları planlardan haberdar edin ve proje zaman çizelgesini iletin. Yeni çalışanların uyum sağlaması için yer açın, çünkü yeni bireyler başlangıçta standartlara uygun performans gösteremeyeceklerdir.  

Mevcut bir ekibe yeni bir üye eklemenin ekip çalışmasını bozabileceği bilinmelidir. Bu nedenle, ekip üyelerine yeni üyeler tanıtılmalı ve işlerini yapabilmelerini sağlamalıdır.

Read Also -  Depremden Etkilenen Yapılar Nasıl Onarılır?

Ayrıca gereğinden fazla çalışana sahip olunması, fazla istihdamın aksamalara ve motivasyon düşüklüğüne yol açması ve devamsızlığı artırabilmesi nedeniyle sorunlara yol açmaktadır. Son olarak, fazla istihdamın işi hızlı bir şekilde bitirmediğinin bilinmesi gerekir.

11. İşyeri Güvenliğini Artırın

Ağır makinelerin kullanıldığı, tehlikeli yüksekliklerde çalışılan ve tehlikeli maddelerin taşındığı inşaat işleri, işçilerin yaşamları için büyük tehlike oluşturmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği idaresine (OSHA) göre, 2017 yılında şantiyelerde 4674 işçi hayatını kaybetti. Bu nedenle, iş yerinin güvenliği proje yöneticisinin en önemli önceliklerinden biri olmalıdır.

Bununla birlikte, işçilerin güvenlik önlemlerini uygulayarak şantiyede işbirliği yapması gerektiği bilinmelidir . İşçilerin, güvenliklerini ön plana çıkaran bir şirkette kalma olasılıklarının daha yüksek olduğu bildiriliyor. Proje yöneticisi, cephe çalışanlarının işbirliği ile etkili bir güvenlik planı oluşturabilir.

Günümüzde COVID-19 dünya çapında yayıldı ve hayatın her alanını etkiledi ve şantiye de bir istisna değil. OSHA, COVID-19’un işçiler arasında yayılmasını sınırlamak için çalışma sahasının nasıl düzgün şekilde hazırlanacağına ilişkin yönergeler yayınladı.

Son olarak, proje yöneticisi tarafında güveni, açıklığı ve iş yeri güvenliğini teşvik etmek için makul çabalar sarf edilirse üretken bir iş gücü yaratılabilir.

12. Lojistiği Doğru Şekilde Yönetin

Malzemelerin teslimi ve taşınması için standartlar oluşturmak; aksi halde şantiyenin iş akışı aksayacak ve gecikecektir. İnşaat malzemelerinin proje sahasına teslim edilmemesi, işçilerin işe başlamadan önce uzun süre beklemelerine neden olacaktır.

Bu da işçiler arasında hüsrana ve inşaat işlerinin gecikmesine neden olur . Bu nedenle, doğru miktarda malzemenin doğru zamanda şantiyeye teslim edilmesi proje yöneticisinin sorumluluğundadır.

SSS

İnşaat işgücü yönetimi nedir?

Tüm kaynakların ve malzemelerin doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlamak için inşaat işçilerinin verimliliğini optimize etme sürecidir. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda doğru becerilere sahip inşaat işçiliğinin bulunmasını sağlar.

İnşaat iş gücünün uygun yönetiminin hedefleri nelerdir?

İnşaat iş gücü yönetiminin amacı, üretkenliği artırmak, hataları azaltmak ve projenin yolunda gitmesini ve belirlenen bütçe ve zaman çerçevesi içinde tamamlanmasını sağlamaktır.

İnşaat iş gücü yönetimi için kullanılan stratejiler nelerdir?

1. İşbirliği ve iletişim
2. İnşaat işgücünün motivasyonu
3. Lojistiği düzgün bir şekilde ele alın
4. İşyeri güvenliğini artırın
5. İşçilerin sağlığını önemseyin
6. İnsan gücünü düzgün bir şekilde yönetin
7. Sahadaki anlaşmazlıkları akıllıca yönetin
8. İş gününü optimize edin
9. Kullanın yönetimi kolaylaştırmak için teknolojik programlar
10. Verileri toplayın ve analiz edin
11. Doğru becerilere sahip işçileri işe alın.
12. Düşük performans sorunlarını ele alın

Yorum yapın