Kefile İcra Gelir mi?

Herhangi bir ihtiyaç halinde kredi talebinde bulunulduğunda çoğu banka veya kuruluş kefil ön şartını arar. Kefil, borç verenler için borcun garantörüdür. Asıl borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda ne olur? Kefile icra gelir mi? Bu soruların cevabını yazının devamında bulabilirsiniz.

Kefilin Sorumluluğu Nedir?

Kefil olmak bir başkasının borcuna ortak olmak anlamına gelir. Borç sözleşmesine imza atan kefil, o kişinin ödemediği (ödeyemediği) borçlarından sorumlu olur. Yasa önünde de kefil ile asıl borçlu aynı statüdedir. Kefil, sadece imza atıp kefil olduğu borçlardan dolayı sorumlu olabilir, garantör olunan asıl borçlu kişinin başka borçlarından sorumlu tutulamaz, böyle bir borç kefilden talep edilemez.

Haciz (İcra) Önce Kefile mi Gelir?

Tahakkuk eden borçtan dolayı, borcun vadesi içerisinde ödenmemesi halinde, borç veren kuruluşlar, genellikle borçluyu telefon ile arayarak veya yazılı belge göndererek uyarırlar. Borç veren kuruluşlar, asıl borçlunun borcunu ödemesi için yasal süreyi beklemek zorundadır. Yasal takip süresi başladığında, borcun tahsili için hukuk servislerine borçlunun dosyası gönderilir. Borçlunun mali durumu araştırıldığında, borcu ödeyebilecek bir geliri veya üzerine kayıtlı menkul, gayrimenkul malları var ise icra yolu ile tahsiline gidilir.

Bu adımlardan bir sonuç alınamaz ise kefile dönerler. Fakat çoğu durumda, kefil olan kişinin borcu ödeyebilecek ekonomik güce sahip olup olmadığını öncelikle dikkate alırlar. Kefil, borcu ödeyebilecek durumda ise öncelikle borçlu yerine kefilin üzerine gitmek alacaklı kuruluşun öncelikli tercihidir. Kefile intikal eden borç nedeni ile kefilin asıl borçlu kişiye baskı yapacağını öngören alacaklı kuruluşların icra için öncelikle kefile gitmeleri, alacaklarını kısa yoldan tahsil edebilmelerinde önemli rol oynar. Kefil asıl borçluya uygulanacak tüm kanuni işlemlere maruz kalır, borcu reddetme hakkı yoktur. Kefilin gelirlerine el konulur ve borcun tahsil edilmesi sağlanır.

Read Also -  Emlakçılık Belgesi Nasıl Alınır ?

Yorum yapın