Kiracı Hangi Durumlarda Evden Çıkarılabilir?

Gayrimenkul günümüzde  en güvenli yatırım aracı olarak görülmektedir. Hem değer artışı hem sürekli artan  kira getirisi bakımından özellikle tercih edilmektedir. Her ne kadar karlı ve güzel bir yatırım aracı  gibi görünse de her işin zorluğu olduğu gibi bunun da herkesçe bilinen zorlukları var ve şahit oluyoruz.

Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklar çoğu zaman büyük sorunlara da neden olmaktadır. Yaşanan sorunlarda ev sahibi kiracıyı hemen evden çıkarmaya çalışmaktadır. Peki ev sahibinin kiracıyı evden hemen çıkarması kolay mıdır? Bu süreç nasıl gerçekleşmeli ve hangi şartlarda ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir? Ev sahibinin ve kiracının yasal hakları nelerdir?

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

  • Ev sahibi ve kiracı birbirlerine karşı yasal yükümlülüklerle bağladırlar. Bu yükümlülükler 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu kanunda kiracı ve ev sahibinin birbirilerine karşı kanunen bağlayıcı yükümlülükleri nelerdir açıkça net bir şekilde ifade edilmiştir.  Ev sahibinin kiracıyı hangi şartlarda tahliye edebileceği de yasal düzenlemelerle belirtilmektedir. Ev sahibinin kiracıyı tahliye edebilme hakkı vardır. Bu tahliye sürecinin gerçekleşmesi için de bazı  şartlara bağlıdır. Kiracının evden çıkarılması için gereken şartlar şunlardır:
  •  Öncelikle ev sahibi ve kiracı arasında tüm şartları açık ve net bir şekilde yazılı bir kira sözleşmesi yapılmış olması gerekmektedir.
  • Ev sahibi ve kiracı arasındaki yasal yükümlükleri düzenleyen 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun maddelerine göre göre; kiracı süresi belirli  sözleşmeleri bitmeden en az 15 gün önce aksini bildirmedikçe, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için daha uzatılmış olarak kabul görür. Gayrimenkul sahibi bu durumda, süre bitimine dayanarak sözleşmeyi sonlandıramamaktadır.
  • Süresi belirsiz kira sözleşmelerinde ise, kiracı her zaman,  gayrimenkul sahibi ise sözleşme başlangıcından
  • 10 yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebiliyor.
  • Ev sahiplerinin en büyük endişesi kiranın ödenmemesi ya da zamanında ödenmemesidir. O yüzden genellikle sabit maaşa sahip memur kiracılara öncelik verildiğini biliyoruz. Kiracının kirasını  vaktinde ödemediği durumlarda, ev  sahibi kiracıya 30 gün içerisinde ihtarname gönderir. Bu ihtara rağmen kira bedeli ödenmez ise kiracıyı tahliye edebilir.
  •   Ev sahibi bir sözleşme dönemi içinde kiranın  ödenmemesinden dolayı iki defa haklı şekilde ihtar göndermişse, kira döneminin sonunda tahliye hakkı oluşuyor. 
  •  Kiracı evi özensiz kullanır, zarar verir veya komşularını rahatsız edecek şekilde davranışlar sergileyip gürültü yaparsa  tahliye için geçerli şartlar oluşmuş olur.
  • Ev sahibinin sadece kendisi, eşi ve çocuklarının ihtiyacı için değil, altsoyu ve üstsoyundaki bütün bireylerin ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin de konut veya işyeri ihtiyacı için, kiracıdan evi tahliyesini isteyebiliyor.  Yani “Almanya’dan oğlum geldi.”, “Çocuğum evleniyor.” gibi nedenler geçerli nedenlerdir.
  • Ev sahibinin, kiralamış olduğu gayrimenkule ihtiyacı olduğunu kanıtladığı takdirde de,  tahliye hakkı oluşuyor. Ancak bu durumda taşınmaz 3 yıl süre ile 3. kişilere kiralanamıyor. 
Read Also -  Hisseli Arsada Satış ve İnşaat Nasıl Yapılabilir?

            Ülkemizde maalesef kiracı ev sahibi sorunları çok sık yaşanmaktadır. Aralarında açık ve net bir kira sözleşmesinin yapılmasını ve   kiracıların ve ev sahiplerinin haklarını bilmeleri için mutlaka 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunundaki kendilerini bağlayan maddeleri detaylı bir şekilde okumalarını ve incelemelerini tavsiye ediyoruz.

Yorum yapın