Miras Kalmış Olan Evin Tapusu Nasıl Alınır?

Günümüzde pek çok kişi ölen yakınlarının sonrasında onlardan kalmış olan evlere mirasçı olarak kalabiliyorlar. Aynı maddi açıdan kalan miras için olduğu gibi taşınmaz mallarda da yine aynı şekilde belirli prosedürlerden geçilmesi gerekmektedir. Yapılacak olan işlemler esnasında tek bir adımın bile eksik atılması sonrasında ne yazık ki süreç çok ciddi anlamda uzayacağı için mirasçıların miras ile alakalı gerekli olan her türlü adımı doğru şekilde atması gerekmektedir. Düşünülenin aksine miras yolu ile kalmış olan bir evin tapu işlemleri için tüm mirasçıların intikal işlemlerini yapmaları gerekmez. Gerekli olan yetkilendirmeler sonrasında tek bir mirasçı bütün işlemler ile ilgilenerek hızlıca mirasın alınmasını sağlamış olacaktır.

Mirasçılar ya da mirasçı, onlara miras kalmış olan evin tapusunu almak adına başta veraset ilamı olmak üzere gerekli olan belgeler ile tapu müdürlüğüne müracaat etmelidir. Miras olarak alınacak olan tapu için ilk olarak taraflara ya da varsa temsilcilere ait olan kimlik belgeleri gerekiyor. Ardından 1’er adet fotoğraf, yapılacak olan işlemde eğer ki temsil edilme durumu söz konusu ise yetki belgesi, vasi kararı ya da vekaletname gibi belgelerin kişilerin yanlarında yer alması gerekmektedir. Noter ya da sulh hukuk mahkemesinden alınacak olan veraset belgesi ise asıl ya da onaylı örnek olarak sunulması istenecektir.

Alınacak olan miras için işleme konu olan tapuda eğer ki senetler bulunuyorsa bunlar da eksiksiz olarak ilgili kişilere teslim edilecektir. Şimdilerde bina vasıflı olan taşınmazlar için zorunlu deprem sigortası yapılması gerekmektedir. Aynı şey miras kalan taşınmazlar için de geçerlidir. Bu poliçenin de eklenmesi ile beraber ise gerekli olan evraklar tamamlanmış olur. Yapılacak olan incelemeler esnasında mirasın alınması ile ilgili herhangi bir sorun bulunmuyorsa, oldukça kısa bir süre içerisinde gerekli olan her türlü işlem yerine getirilerek ilgili mirasın ölüm sonrası devir işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.

Read Also -  Konut Dokunulmazlığı Nedir ?

Mirasçı, miras için müdürlüğü tek başına gittiği takdirde bu mülkiyet elbirliği mülkiyet olarak kayıtlara geçer. Ancak bütün mirasçılar birlikte miras işlemleri için müdürlüğe gittikleri zaman ise mülkiyet paylı olacaktır. Elbirliği mülkiyet, kanun ya da kanunda öngörülmüş olan sözleşmeler uyarınca oluşacak topluluk dolayısı ile mallara beraber malik olunması olarak tanımlanmaktadır. Bu mülkiyette ortakların herhangi bir şekilde belirlenmiş payları bulunmaz. Her bir mirasçının hakkı, ortaklığa girecek olan malların tamamına yaygın olacaktır. Paylı olan mülkiyetlerde pek çok kişi maddi olarak bölünmeyen bir taşınmazın belirli paylarına malik olurlar. Bu konuda herhangi bir ekstra durum söz konusu değilse paylar eşit olarak sayılacak ve dağıtım işlemi bu şekilde yapılacaktır. Bu aşamada önemli olan şey miras olarak kalan mallar ile alakalı her türlü bilgiye eksiksiz şekilde sahip olmaktır. 

Yorum yapın