Rögar Nasıl Yapılır?

Rögar veya muayene odası, kanalizasyon sistemi, drenaj sistemi vb. kamu hizmetlerine erişim sağlamak için inşa edilmiş bir yer altı birimidir. Bu nedenle, bir rögar yardımıyla, yeraltı tesisleri denetlenir, değiştirilir, temizlenir ve bakımı yapılır.

Bu yazıda, rögar inşaatının özelliklerini tartışıyoruz.

1. Kazı

 1. Menhol kazısı plan veya resimlerde belirtilen ölçü ve kotlara göre yapılacaktır.
 2. Kazı genişliği, duvarcının zeminin altında serbestçe çalışabilmesi için erişilebilirlik için gerekli çalışma alanını içerecektir.

2. Yatak Betonu

 1. Üzerine rögar yapılacak olan 1:4:8 taban betonu dökülecektir.
 2. Altlık betonunun minimum kalınlığı, derinliği 4,25 m’ye kadar olan menholler için sırasıyla 20 cm ve 4,25 m’nin üzerindeki rögarlar için 30 cm olacaktır.
 3. Gevşek zemin durumunda, rögarı desteklemek için özel temeller inşa edilecektir.

3. Tuğla Duvarcılık

 1. Rögarların yapımında kullanılan tuğlaların standart kalitesi 1:4 oranında çimento harcı ile 7.5N sınıfı olacaktır.
 2. Kemerli tip ve dairesel rögarlar için çimento harcı oranı 1:3 (1 çimento: 3 ince kum) olacaktır.
 3. 4.25 m derinliğe kadar rögar duvarları tek kalınlıkta tuğla ile örülecektir.
 4. Normal toprakta 4,25 m derinliğin altındaki rögarlar bir buçuk tuğla, 9,75 m’nin altında ise rögar duvarları iki tuğla kalınlığında yapılacaktır.
 5. Dış cephedeki tuğla örgünün perdahı düzgün olarak bitirilecektir.
 6. Duvarın ve borunun bağlantısı, mükemmel bir şekilde sızdırmaz hale getirmek için özel olarak işlenecektir.
 7. Dairesel menhollerdeki fazlalık şaft, boyutunu takılacak kapak çerçevesine indirgemek için üstte içe doğru bindirilmelidir.

4. Alçı ve İşaretleme

 1. Rögar tuğla duvarının içi 12mm kalınlığında 1:3 oranında çimento harcı ile sıvanacaktır.
 2. Dairesel veya kemerli tip rögarlarda, 1:2 oranında çimento harcı ile sıva tamamen tepe hizasına kadar yapılacaktır.
 3. Genel olarak rögarın dış tarafı sıvalı değildir, ancak doygun toprak olması durumunda rögarın dış yüzeyi de 12 mm kalınlığında 1:3 oranında çimento sıva ile sıvanmalıdır.
 4. İç sıvalı yüzey su yalıtım malzemesi ile su yalıtımı yapılacaktır.
Read Also -  Grascrete'in Avantajlarını ve Uygulama Sürecini Keşfedin

5. Kanal ve Sıralama

Rögarlarda bençleme, atık suların belirli bir yöne yönlendirilmesi ve rögarlara zarar veren atıkların sıçramasını durdurmak için çimento harcı ile yapılan yola denir.

 1. Menholdeki kanallar ve basamaklar, 1:2:4 oranında çimento betonu kullanılarak inşa edilecektir.
 2. Kanalın bitişi ve basamaklama sorunsuz ve düzgün bir şekilde tamamlanacaktır.
 3. Kanalların ve basamakların derinliği aşağıdaki Tablo 1’de verildiği gibi olacaktır.

Tablo 1: Kanal Derinliği ve Yedekleme

Drenaj boyutları, mmCm cinsinden yatak betonunun üzerinde merkezde kanalın üstüYatak betonunun üzerindeki yan duvarlardaki basamak derinliği, cm
1001520
1502030
2002535
2503040
3003545
3504050
4004555
4505060

6. Ayaklıklar

Menhollerdeki ayaklıklar, temizlik ve bakım durumlarında kolay erişilebilirlik için sağlanmıştır.

 1. Rögarın derinliği 0,8 m’yi aşarsa, rögarlarda ayaklıklar sağlanır.
 2. Ayaklık PVC veya yumuşak çelikten olacaktır.
 3. İster PVC ister yumuşak çelik olsun, her türlü ayak dayama yeri, 200x200x100 mm boyutlarındaki 1:3:6 beton bloğunun 200 mm derinliğine gömülecektir.
 4. Ayaklık yanal olarak kademeli ve dikey olarak 40 cm aralıklı olarak yerleştirilmelidir.
 5. Ayaklık, rögar duvarlarının iç yüzeyinin 100 mm ötesini korumalıdır.
 6. İlk ayaklık, rögar kapağının 450 mm altına yerleştirilmelidir.
 7. Hafif demir ayaklık, korozyona karşı korumak için kömür katranı ile boyanacaktır.

7. Rögar Kapakları ve Çerçeveleri

 1. Rögar kapağı gaz ve su geçirmez olacaktır.
 2. Rögar kapakları ve çerçeveleri aşağıdaki dört sınıf, tip ve kullanım yerinde olacaktır.

Tablo 2: Rögar derecesi, Tanımlama, Şekil ve Uygulama.

notlarKalite TanımıKapak tipi / şekliBaşvuru
Hafif HizmetLD – 2.5Dikdörtgen, Kare, DaireselYaya ancak ara sıra LMV trafiği olan konut ve kurumsal kompleksler/alanlar.
Orta HizmetTıp Doktoru – 10Dikdörtgen, DaireselServis şeritleri/yolları, otopark alanları vb.
Zor görevHD – 20Dairesel, Kare, Dikdörtgen, (Kazıyıcı Rögar)Otobüs, kamyon vb. yoğun taşıt trafiğinin olduğu kurumsal/ticari alanlar/yollar.
Ekstra Ağır HizmetEHD – 35Dairesel, Kare, Dikdörtgen, (Kazıyıcı Rögar)11,5 tona kadar tekerlek yüküne sahip ticari, endüstriyel/liman alanlarında/depoların/indirim yerlerinin yakınında bulunan taşıt yolları

3. Rögar inşaatı tamamlandıktan sonra kapaklar kalın gres ile kapatılacaktır.

Read Also -  Betonun Basınç Dayanımı: Beton Silindirlerde Düşük Mukavemetli Kırılmalar Neden Olur?

SSS

1. Kanalizasyon Rögarı Nedir?

Rögar veya muayene odası, kanalizasyon sistemi, drenaj sistemi vb. kamu hizmetlerine erişim sağlamak için yer altına inşa edilmiş bir birimdir. Bu nedenle, bir rögar yardımıyla, yeraltı tesisleri denetlenir, değiştirilir, temizlenir ve bakımı yapılır.

2. Rögarda bekletme veya kanal açma nedir?

Rögarlarda bençleme, atık suların belirli bir yöne yönlendirilmesi ve rögarlara zarar veren atıkların sıçramasını durdurmak için çimento harcı ile yapılan yola denir.

3. Menhol yapımında kullanılan tuğla türü nedir?

Rögarların yapımında kullanılan tuğlaların standart kalitesi 1:4 oranında çimento harcı ile 7.5N sınıfı olacaktır. Kemerli tip ve dairesel rögarlar için çimento harcı oranı 1:3 (1 çimento: 3 ince kum) olacaktır.

4. Bir rögardaki duvarların kalınlığı nedir?

4.25m derinliğe kadar rögarlar, rögar duvarları tek kalınlıkta tuğla ile örülecektir. 4.25 m derinliğin altında rögarlar bir buçuk tuğla, rögar 9.75 m’nin altında ise rögar duvarları iki tuğla kalınlığında yapılacaktır.

Yorum yapın