Tuğla İnşaatta Harç İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tuğla yapımında M1, M2 vb. çeşitli derecelerde harç kullanılmaktadır. Kireç harcı ve çimento harcı, genellikle tuğla yapımında kullanılan iki tip harçtır. Bu harçların özellikleri, dayanımları ve çeşitli koşullar altında kullanımları bilinmelidir.

Tuğla İnşaatta Harç İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Tuğlanın mukavemeti, kullanılan harcın derecesine bağlı değildir, yani M1 ve M2 gibi farklı derecelerdeki çeşitli harç karışımları farklı mukavemetlere sahiptir, ancak tuğlanın mukavemetini etkilemez. Örneğin, 1:6 ve 1:4 karışım oranlarındaki harçlar, farklı mukavemetlere sahip olmalarına rağmen, aynı tip tuğlalarla aynı tuğla mukavemetini verir. Bu, tuğlanın gücünün tuğlaların gücüne bağlı olduğu anlamına gelir.

2. Çimento kum veya (çimento + kireç) kum oranı için 1:3 harç karışım oranı kullanıldığında, daha az boşluklu yoğun bir harç sağlar.

3. Kireç Harcının Avantajları – Kireç harcının mukavemeti çimento harcına göre daha az olsa da harca kireç ilave etmenin avantajları şunlardır:

 1. Harçta büzülme daha azdır, bu nedenle büzülmeden kaynaklanan çatlaklara karşı daha az eğilimlidir.
 2. Kireç, harç karışımının işlenebilirliğini ve plastisitesini arttırır.
 3. Kireç iyi bir su tutma kapasitesine sahiptir ve çabuk buharlaşmaz. Ayrıca kuru tuğlalar kireç harcından su çekemezler.
 4. Kireç harcın hacmini arttırır ve boşlukları doldurarak suya dayanıklı olmasını sağlar. Böylece kireç harcı daha fazla su sızdırmazlığı ve yağmur penetrasyonuna karşı direnç sağlar.
 5. Kireç harcının tuğla ile yapıştırılması daha iyidir.
 6. Çimento-kireç harcı daha esnektir ve tuğla duvarın normal hareketlerini çatlamadan karşılayabilir. Bu nedenle, çimento-kireç harcı, genel olarak, çimento harcından daha az çatlamaya eğilimlidir.

4. Kireç harcı, mukavemeti yavaş kazanır ve çimento harcından daha düşük nihai mukavemete sahiptir. Yine hidrolik kireci olan kireç harcı daha iyi ve erken dayanım kazanır. Yağlı kireç kullanılan kireç harcı, ıslak yerlerde hiç sertleşmez.

Yarı hidrolik kirecin özellikleri, hidrolik ve yağlı kireç harçlarının özellikleri arasında orta düzeydedir. Yağlı kireç kullanılırken harcın mukavemetini artırmak için kum yerine yanmış kil gibi bazı puzolanik malzemelerin kullanılması gerekir.

Read Also -  Tapusu Olan Her Arsanın İmar Durumu Var Mıdır ?

5. 1:4 ila 1:8 oranındaki daha fakir karışımlardan oluşan çimento-kireç harcı, özellikle kum iriyse ve tesviye edilmemişse sert olma eğilimindedir. Bu nedenle, harcın işlenebilirliğini ve plastisitesini geliştirmek için plastikleştiricilerin kullanılması tavsiye edilir.

6. Aynı oranda çimento ve kum için çimento harcının dayanımını aşağıdaki faktörler etkiler:

 1. kum sınıflandırması
 2. Kumun inceliği ve kabalığı
 3. Kum parçacıklarının açısallığı ve yuvarlaklığı

Çimento harcı karışımının plastisite özelliği, aynı çimento ve kum oranı için kumun inceliğine göre de değişir. Çimento harcının plastisitesi, ilave edilen çimento miktarı arttırılarak da arttırılabilir, ancak bu harcı daha ekonomik hale getirecektir.

Eklenecek su miktarı, yukarıdaki üç faktöre bağlı olarak da değişmesi gereken karışıma yeterli işlenebilirliği sağlamaya yetecek kadar olmalıdır. Yukarıdaki üç faktör daha az su kullanımına yol açacak nitelikte ise harcın mukavemeti daha fazla olacaktır.

7. Kumun inceliği arttıkça , çimento-harç karışımının işlenebilirliği artar, ancak kumun yüzey alanı da artar ve aynı dayanım için çimento ve su miktarı artar. Çimento miktarı artırılmazsa dayanım azalır. İstenen işlenebilirliği elde etmek için daha fazla su gerekecektir. Bu durum su-çimento oranını arttırır, dolayısıyla mukavemeti azaltır.

8. Maksimum mukavemeti elde etmek ve mevcut çimentonun kum parçacıkları etrafında maksimum kaplamasını elde etmek için kürleme kesinlikle gereklidir.

 9. 1:3 karışım oranından daha zengin olan harç, yüksek büzülme ve duvarın mukavemetinde kayda değer bir artış olmaması nedeniyle tuğla duvar yapımında kullanılmaz, ancak harcın kendi mukavemeti artar.

Güçlü harç kullanımı ile çatlaklar daha az ve geniş olurken, zayıf harç ile çatlaklar ince kılcal çatlaklar şeklinde dağılacaktır. Duvarın genleşme, büzülme vb. nedeniyle farklı hareketinden kaynaklanan gerilimler de zayıf harç kullanılarak azaltılır, çünkü zayıf harç hareketleri kolaylıkla karşılayabilir.

Bu nedenle, mukavemet açısından güçlü harç gerekli olmadığında, zayıf harç kullanılmalıdır. Sadece çimento ve kumdan oluşan yağsız harç sert, geçirgen, daha az işlenebilir ve daha az plastik olduğundan, çimento, kireç ve kumdan oluşan karma harç kullanılması tercih edilir.

Read Also -  Emlak Sloganları Örnekleri

10. Çimento-kireç harcı veya kireç harcı gibi kireç esaslı harçlar, çimento harcı ile karşılaştırıldığında aynı harç mukavemeti için daha yüksek tuğla mukavemeti verir.

Örneğin, 1:6 çimento-kum oranı 30 kg/cm 2 harç mukavemetine ve 5,5 kg/cm 2 tuğla mukavemetine sahipken, çimento-kireç ve 1:1:6 kum karışım oranı harç mukavemetine sahiptir. 30 kg/cm 2 , 7 kg/cm 2’lik daha yüksek tuğla mukavemetine sahiptir .

11. Tuğla yapımı sırasında harçta yaygın olarak görülen kusurlar şunlardır:

 1. yanlış karıştırma
 2. Aşırı su içeriği
 3. Aşırı kalın yatak
 4. Tuğlanın yüksek emiş gücü ve harcın daha az su tutma özelliği
 5. Düzensiz derzler
 6. Düşey derzlerdeki boşluklar
 7. Döşemeden hemen sonra tuğlaların bozulması

12. Aşırı kalın derzler, tuğlanın dayanıklılığını azaltır.

13. Pozolan ilavesi harcın mukavemetini arttırır ve kimyasal saldırılara karşı daha dayanıklı hale getirir.

Yorum yapın