Birikmiş Kira Alacağı ve Tahliye Nasıl Yapılır ?

Birikmiş kira alacağınızı ve tahliyeyi nasıl yaptırabileceğinizi detayla olarak açıklamaya çalışacağız. Bu işlemleri tahliye talepli icra tabikiyle yapabilirsiniz.

Tahliye Talepli İcra Takibi Nedir ?

Tahliye talepli icra takibi, icra dairelerinden başvuru yapıp belirli bir süre içerisinde kiracının birikmiş kira borcunu ödemesini yapmasını sağlamaya çalışmak için tahliye talepli icra takibi gönderilir. Kiracı ödemi emrini tebliğ aldıktan sonra 7 gün içerisinde bu talebe itiraz edebilmektedir. Kira borcunu konut, işyeri fark etmeksizin 30 gün içinde ödemesi için süre verilmektedir. Kira sözleşmesine imza atan kefile de aynı şekilde tahliye talepli icra takibi tebliği yapılmaktadır.

Kiracı Tahliye Talepli İcra Takibine İtiraz Ederse Ne Olur ?

Kiracı tahliye talepli icra takibine kendisine tebliğ edildikten sonra 1 hafta içinde itiraz ederse icra takibi bu süre içerisinde duracaktır. Kiracılar genellikle borca ve kiraz sözleşmesinin varlığını itiraz edebilir. Böylesi bir durumla karşılaşıldığında tahliye için mal sahibinin genel mahkemelerde dava açması gerekmektedir.

Bu tür problemlerle sürekli karşılaşılmaktadır. Kiracılar genellikle bu karara itiraz eder ve kira sözleşmeleri genellikle noter tasdikli olmadığı için icra kararı bozulur. Kiraya verenlerin böylesi durumlarda genel mahkemelerde dava açması gerekir.

Kiracı İcra Takibi Tebliğ Edildikten Sonra İtiraz Etmezse Ne olur ?

İcra takibi tebliğ edildikten sonra kiracı 1 haftalık süre içerisinde başvuru yapmaz ya da borcunu kabul ederse ve 30 gün içerisinde kabul edilen borcun ödemesini yapmazsa 6 ay içerisinde kiraya veren icra mahkemesine başvurarak konut ya da iş yerinin tahliyesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu işlemle birlikte daha önce ödemesi alınmayan kiralar için haciz işlemi başlatılabilmektedir. Aynı zamanda kiracı 30 gün içerisinde kira borcunu ödemiş olsa dahi kiraya veren, kiracıyı tahliye hakkına sahip olacaktır. Bu işlem sadece borçtan kaynaklı oluşan haciz talebinin düşmesine neden olacaktır.

Read Also -  Betonda Çiçeklenme – Nedenleri, Önlenmesi ve Giderilmesi

Sırasıyla açıkladığımız işlemlerle birlikte birikmiş kira alacağı ve tahliye nasıl yapılır sorusuna cevap aradık. Bu adımları takip ederek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz ya da Kira Hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlardan destek alabilirsiniz. Ülkemizde son zamanda yaşanan enflasyon dalgalanmalarından kaynaklı kiracılar ve kiraya verenler arasında çok fazla sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Mahkemeler böylesi sorunların çözümü için kesin çözüm olmaktadır.

Yorum yapın