Hisseli Arsada Satış ve İnşaat Nasıl Yapılabilir?

Bir arsanın birden fazla sahibinin olması durumunda arsa hisseli olarak kullanılmaya başlanmış olacaktır. Hisseli arsanın sahipleri bu arsayı hepsinin karar vermesi sonrasında satabilecekleri gibi yalnızca kendi hisselerini de satışa sunabilirler. Satış işlemleri esnasında da yine son söz hissenin sahiplerine düşmüş oluyor. Bu arsada payı olan kişiler var olan payı arsadaki paydaşlardan bir tanesine satabilecekleri gibi eğer isterlerse oradan pay sahibi olmayan kişilere de satılabilmekte. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan genelgeye göre genel olarak tarım arazilerinde parsel oluşturma işlemi bölünemez büyüklüklerin altında olmaması gerekmektedir.

Bölünemez büyüklüğün üzerine çıkmış olan tarım arazilerinde ise belirtilmiş olan miktarların altında ifraz edilmemesi şartı ile herhangi bir oran dikkate alınmadan hisseli satış işlemi rahatlıkla yapılabilmektedir. Burada ise 1/1000 ölçekli olan ve mevcut yerleşim planı içerisinde yer alacak olan araziler ise verilmiş olan kararın dışında kalmakta. Hisseli arsada hisse sahipleri eğer ki paydaş olmayan kişilere kendilerine ait olan payı satmak isterlerse, arsadaki diğer hissedarların yabancı olan kişiden önce satın alma hakkı bulunmaktadır. Paydaş olmayan bir kimse hisseyi satın alırsa, diğer olan paydaşların hepsi satışın öğrenilmesinden sonra 1 ay ve her koşulda 10 yıl içerisinde açacakları olan dava ile birlikte satış yapılacak olan bedel ödenerek satın alma hakkına erişmiş oluyorlar.

Hakkın alınması işlemi esnasında ise alıcı olan kişiye karşı dava açılması gerekmekte. Aksi durumda var olan hakkın kullanılması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Dolayısıyla hisseli arsa satışı ya da böylesi bir arsadan pay alınması gibi işlemler yapılmak isteniyorsa var olan tüm detayların ayrıntılı olarak bilinmesi, daha sonrasında da buna göre bir kararın verilmesi büyük bir önem taşımakta. Özellikle de geniş arsalarda hisseli pay sahipleri bu arsa içerisinde kendilerine ait bir yapı inşa etmek isteyebiliyor olsa da bunların nasıl yapılması gerektiği konusunda net olarak fikir sahibi olmadığı için de çalışmalar esnasında hangi detaylara dikkat edecekleri konusunda araştırmalar yapıyorlar.

Read Also -  Çimento ve Beton: Hangi Yapı Malzemesi Daha İyi?

Birçok kişi hisseli arsalarda kişilerin inşaat yapılıp yapılamayacağını net olarak bilemiyor. Lakin bu çok yanlış bir düşünce çünkü hisseli arsalarda inşaat yapılabilmektedir. Fakat bu işlemde hissedarlar taşınmaz üzerinde kararlarını tek başına verme gibi bir lükse sahip değiller. Var olan arsanın üzerinde yapılması gereken herhangi bir işlem için var olan tüm hissedarlardan onay alınması gerekmekte. Aksi bir durumda yani onay alınmadan inşaatın yapılması işlemi halinde ise ortakların arsa üzerinde bulunan mülkiyet hakkı da ihlal edilmiş olmaktadır. Böylesi durumlarda hisse sahipleri ortaklığın giderilmesi başta olmak üzere pek çok farklı konu ile alakalı davalar açılabileceklerdir.

Hisseli Tapuda İnşaat Muvafakatname Örneği

Hisseli arsa üzerinde sorun çıkmadan inşaat yapılmak istendiği zaman arsadaki diğer hisse sahiplerinden muvafakatname alınması gerekmekte. Muvafakatname ile birlikte arsa sahipleri, yine aynı arsa üzerinde payı olan kişiye kendi payları dahilinde olan bölüme inşat işlemlerini sorunsuzca yapmış olacaklardır. Alınacak olan izi ile birlikte yapılacak olan inşaat ile alakalı diğer hisse sahipleri hiçbir şekilde hak iddia etme gibi bir duruma sahip olamayacaklardır. Tersi durumda ise hisseli arsa sahipleri, inşaatı yapacak kişiler için haklarını hukuki yollardan arayabilirler. Böylesi durumlarda açılacak olan dava bünyesinde gerekli olan incelemelerin yetkili kişiler tarafından yapılması ve tarafların bu konudaki ifadelerinin alınmasından sonra ise yetkili merci tarafından ne tarz bir sonucun ortaya çıkartılacağı konusunda net bir karara ulaşmış olur. 

Hisseli Tapuda İnşaat Muvafakatname Örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hisseli tapuda muvafakatname!

Belge Tipi (Tapu/Keşif) : …………..

Arazinin Bulunduğu Yer (İl-İlçe-Bucak-Köy) : …………..

Mevkisi : …………..

Ada No : …………..

Parsel No : …………..

Toplam Alan (m2) : ………….. 

Hissedarı olduğum/olduğumuz yukarıda özellikleri yazılı arazimi/arazimizi …./…./…. tarihinden …./…./…. tarihine kadar tarımsal amaçlı olarak kullanmak üzere aşağıda bilgileri bulunan hissedarımıza/müştereğimize muvafakat veriyorum/veriyoruz. …. /…./…. 

Read Also -  Rögar Nasıl Yapılır?

Muvafakat Veren Hissedarların

Adı Soyadı: …………..

TC Kimlik No : …………..

Baba Adı : ………….

Doğum Tarihi : ………….

Hisse Oranı : ………….

Hisse Miktarı (m2) : …………. İmza: Muvafakat Alan Hissedarın Adı Soyadı :

TC Kimlik No:

Kendi Hisse Oranı :

Kendi Hisse Miktarı (m2) :

Parselde Kullanacağı Toplam Hisse Miktarı (m2) : 

İmza: 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. ……/

……/…… …………… …………… Köy/Mahalle Muhtarı

Adı Soyadı

İmza/Mühür …………… …………… Aza

Adı Soyadı

İmza/Mühür

Yorum yapın