Yığma Temel Çeşitleri, Yapımları ve Kullanım Alanları

Yığma temel, beton blok veya tuğla yığma birimlerden inşa edilebilir. Beton blok yığma temel, uygun maliyetli olması ve çekici olmayan görünümünün görünmemesi nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Yığma temel, yapının ağırlığını ve temellere bitişik toprak tarafından uygulanan yanal yükleri yeterince destekleyebilmelidir. Topraktan ve yer altı sularından gelen saldırılara dayanacak kadar dayanıklı olmalıdır. Yığma temel ya yalnızca yığma birimlerden inşa edilir (düz yığma temel) ya da nihai yük taşıma kapasitesini artırmak için çelik çubuklarla güçlendirilir. Farklı yığma temel türleri, yapımları ve kullanımları tartışılmaktadır.

Yığma Temel Çeşitleri, Yapımları ve Kullanım Alanları

Bina yapımında kullanılan farklı yığma temel türleri şunlardır:

  • Duvar şerit temeli
  • Duvar yayılmış (izole) temel
  • Kademeli yığma temel
  • Duvar ters kemer temeli

Yığma Şerit

Şekil-2 ve Şekil-3’te gösterilen şerit yığma temel, taşıyıcı duvarların hemen altında tuğla, blok veya taş yığma olarak inşa edilir. Bu tip yığma temel, toprak malzemesinin kalitesinin iyi ve kabul edilebilir olduğu yerler için uygundur. Temel, altta oldukça geniştir ve genişlik, belirli bir seviyeye kadar kademeli olarak azaltılacaktır. Bu, geniş alanın düzgün dağılımına yardımcı olacak ve duvarın kenarındaki temelin çatlaklarını veya hasarlarını önleyecektir. Kargir şeridin yapıldığı zemin kil veya silt olduğunda, kagir birimlerin harçla döşenmesi ve tüm derzlerin harçla doldurulması gerekir. Kil ve silt üzerine döşenen yığma şeritlerin yapımında harç kullanılmadığı takdirde, yer altı suları yığma derzlerinden geçerek kil malzemeyi yumuşatacaktır. Sonuç olarak, yığma temel önemli ölçüde oturmaya maruz kalacaktır. Temel altındaki zeminin taşıma gücü zayıfsa, şerit temel altı betonunun Şekil-4’te gösterildiği gibi tercihen 100 mm ila 225 mm kalınlığında yapılması önerilir. Şerit temelin boyutu, temel altındaki zemin durumuna, uygulanan yüklere ve temel tarafından desteklenen yapının yapım yöntemine bağlıdır.

Şekil 2: Yığma Şerit Temel İnşasında Kullanılan Tuğla Yığma Birim

Şekil 3: Şerit Kagir Temelin İnşasında Kullanılan Tuğlalar

Şekil 4: Taşıma Kapasitesi Zayıf Zeminde Şerit Temelin Altında Sağlanan Beton Katmanı

Read Also -  Çimento ve Beton: Hangi Yapı Malzemesi Daha İyi?

Yığma Yayılmış (İzole) Temel

Yığma temel, kaliteli tuğla veya taştan yapılır. İzole temelin tabanı, üzerindeki taşıyıcı yığma duvara göre oldukça geniştir. Yayılmış temelin bu daha geniş kısmı, uygulanan yükü geniş bir alana dağıtmak ve dolayısıyla yapının stabilitesini iyileştirmek için sağlanmıştır. Yığma temel, daha çok bodrum katı olan konut inşaatlarında kullanılmaktadır. Yığma izole temelin tasarımı ve yerleşimi esas olarak uygulanan yükler tarafından yönetilir. Temel, altta oldukça geniştir ve genişlik, belirli bir seviyeye kadar kademeli olarak azaltılacaktır. İzole temelin altına, yığma şerit temel gibi, Şekil-5 ve Şekil-6’da gösterildiği gibi zemin dayanımı yeterli değilse, kalınlığı 100 mm ile 225 mm arasında olan bir beton tabakasının yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Şekil 5: İzole Temelin Altında Sağlanan Beton Katmanı

Şekil 6: Taştan ve Alttaki Betondan Oluşturulan Yayılmış veya İzole Temel

Kademeli Yığma Temel

Bu tip yığma temel, şerit temel ile aynıdır (özel tip şerit temel). Şerit temel, hareket veya yatay vektör nedeniyle eğimli zeminlerde aşağı kayma eğilimindedir. Bu nedenle, yatay vektörün hareketini ve ardından temelin kaymasını önlemek için dikey adımlar eklenir. Düşey adımların kullanılması, temel için yatay taşıma sağlayacaktır ve yatay vektör hareketinin üstesinden gelinecek ve sonunda tatmin edici stabilite gerçekleştirilecektir. Özellikle taş yığma yapılarda basamaklarda mükemmel bir aderans elde etmek için basamaklı temel yapımında azami özen ve dikkat gösterilmesi oldukça önemlidir. Basamaklı temelin bölümleri mümkün olduğu kadar uzun bölümler olmalıdır.

Şekil 7: Basamaklı Yığma Temel

Ters Kemer Duvar Vakfı

Şekil-8’den de görülebileceği gibi, ters kemer kagir ayağı, üzerine yığma duvar veya ayakların yerleştirildiği tuğla veya taş yığma örgüden inşa edilmiş bir ters kemerden oluşmaktadır. Bu tür temeller günümüzde yaygın değildir çünkü betonarme kullanımı bu tür temellerin yerini almıştır. Çok katlı binaların yapımında kullanılan ters kemerli yığma temel, yumuşak toprak malzemeden inşa edilmeye uygundu. Ters kemerli duvar işçiliğini dikkate almanın en göze çarpan zorluğu, önemli bir çaba ve oldukça becerikli ve deneyimli duvar ustası gerektiren tatmin edici sağlamlıkta ters kemerin inşasıydı.

Res.8: Yığma Kemer Temeli

Read Also -  Prefabrik Çelik Binaların Endüstriyel Uygulamalara Sağladığı Faydaları

Yorum yapın